Menopoz nedir

MENOPOZ i. (fr. ménopause). Fizyol. Kadında aybaşı halinin ve yumurtlamanın tamamen durması.

— ansİkl. Klinik olarak menopoz, âdet halinin kesilmesinden önceki ve sonraki bir dönemi belirtir. Menopoz genellikle kırk beş-elli yaşları arasında olur. Menopoz yaşı belli bir derecede soyaçekime bağlıdır.

Âdetin tamamen kesilmesinden önce çok zaman âdet hallerinde bir düzensizlik veya âdetlerde bir bozukluk görülür. Menopozda normal olarak hiç bir patolojik belirti görülmez. Bununla beraber bazı fizyolojik, bedenî ve ruhsal değişiklikler meydana gelir. Vakaların üçte ikisinde yaşatkan sinir sistemi rahatsızlıkları görülür. Sıcak basması bunun en genel belirtisidir. Birinci derecedeki cinsel karakterler devamlı olarak değişir. Cinsel körelmeyle sonuçlanır. İkinci derecedeki cinsel âlametler de hafifler; ruhsal davranışta değişiklik, zihnî kabiliyette ve karakterde bir değişme izlenebilir. Cinsel davranış çok değişik yönlere doğru sapabilir. Âdet olmaması muhtelif sebeplerden ileri gelir. Gebelik dışında şu ihtimaller akla gelir:

1. bütün had intanların seyrinde veya ne-kahatinde genel durumu zayıflatan bütün hastalıklarda, içsalgılarla ilgili bütün hastalıklarda gölgeolay olarak âdet kesilmesi olur; 2. cinsel organlarla ilgili âdet kesilmesi. Cinsel organ kusurları (aplazi, cinsel sistemde kısmî eksiklik), cinsel organlarda iltihap (fallope borusu, yumurtalık) veya verem, iç yapışıklık (veya özellikle kürtajdan ileri gelen yapışmalar); 3. cerrahî veya radyoterapik kısırlaştırma; 4. yaşatkan sinir sistemiyle ilgili âdet kesilmeleri: iklim değişiklikleri, soğuk banyolar, heyecan şokları v.b.

— Vet. Memeli hayvanların dişilerinde menopoz görülmez; yumurtalık, faaliyetini yavaş yavaş azaltır. Koşum kısrağında üreme faaliyeti on beş yaşlarında, binek kısrağında on sekiz – yirmi yaşlarında durur. Yirmibeş-otuz yaşlarına kadar yavrulamış kısraklar da görülmüştür. Kasaplık hayvanlarda bu yaşı kestirmek zordur, çünkü hayvanlar, genellikle bu devreye varmadan çok önce kesilir. Çok yaşlı (on beş yaşında) dişi köpekler ve kediler de döllenir ve doğurabilir

Yorumları Gör (3)