Sıkıntı

Sıkıntı
Bir kimsenin bir işi yeterli güdülenme (motivasyon) olmaksızın belirli bir süre yapmasıyla ortaya çıkan hoşnutsuzluk, keyifsizlik ve bunalma duygusu. Bu durumda kişinin özlemleri ile eylemi arasında bir çatışma ortaya çıkmaya başlar. Duygusal doyum derecesi azalır ve sonuçta bir ilgisizlik gelişir. Çalışma psikolojisinde sıkıntının yinelenen işin tekdüzeliğine bağlı olarak geliştiği söylenir.

Yorumları Gör (3)