insülin

Tirozin Nedir

Tirozin nedir; tirozin, birçok proteinin hidrolizi sonucu karışım halinde elde edilen aminoasit. Bu kanşımın ağırlıkça…