Arthur de Gobineau Kimdir

Arthur de Gobineau Kimdir

Arthur de Gobineau(1816-1882) Fransız diplomat ve yazarı. İnsan Irklarının Eşitsizliği Üstüne Bir Deneme adlı ünlü eserinde insan ırkları arasında antropoloji, tarih, filoloji bilimleri ile de kanıtlanabilecek bir hiyerarşi bulunduğu kuramını savunmuştur. Gabineau’-ya göre üstün ırklar Hindistan’ın Arilerinden gelmektedir. Ancak Ari-lerin Asya’da bulunanları Samiler ve Hamiler Zencilerle karıştıklarından, Avrupa’da bulunanları ise Keltler ve Slavlar sarı ırkla karıştıklarından bozulmuşlardır. Gobineau’nun vurguladığı bu saf ırk, Keltler ve Slavlar’ın kırması olan Almanlar değil İngiltere’de, Belçika’da ve Kuzey Fransa’da oturan sarışın ırktır. Gobineau’nun öne sürdüğü bu kuram sonraları Alman yazarları ve politikacıları tarafından üstün ırk (Germenler) Almanlar olduğu yolunda işlendi. Naziler yönetime geldiklerinde bu düşünceden yola çıkarak kendilerinin diğer ırkların efendisi olduklarını öne sürdüler.

Yorumları Gör (1)