Hastalıklar

Hastalıklar ve belirtileri, o hastalıkların tedavi yolları , doktor tavsiyeleri , hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgiler verir.

Pick hastalığı nedir

Pick Hastalığı Nedir

Pick hastalığı Psikiyatr. Beyin kabuğunun alın ve şakak bölgelerinde meydana gelen yozlaştırıcı bir atrofinin sebep olduğu yaşlılık öncesi bunaması; ortalama olarak 55 yaşlarında belirir. Başlangıç evresinde, en soyut zihnî fonksiyonlarda (muhakeme, otokritik) bozukluk, davranışlarda bozukluk (stereotipi) vc mizaçta derin sarsıntılar (moriaya benzer ahmakça bir esneklik duygusu) görülür. Hastalığın ilerleme evresinde, …

Devamı

Yalancı Eklem Psödoartroz Nedir?

Yalancı Eklem Prodoartzroz Nedir

Yalancı eklem (psödoartroz); Bir kemik kırığının kaynamasını sağlayan kallus oluşumunun yetersizliği nedeniyle kırık uçlarının arasının lifsi bağdokuyla dolması sonucunda kemiğin bu bölgesinde normalde bulunmayan bir hareketliliğin ortaya çıkması. Bu durum kırık uçlarının düzgün ve karşılıklı oturtulamaması, kırığın iyi tespit edilememesi ya da kırık uçları arasına giren kas, akzar gibi yumuşak …

Devamı

Talizm

Talizm Nedir

Talizm; Ayağın yukarıya doğru bükülmüş olduğu biçim bozukluğu. Hasta ayaktayken ve yürürken yere yalnızca topuk kemiğini dayar. Talizm doğumsal oluşum bozukluklarına ya da bacağın çift karınlı kasının (gastroknemius kası) felcine bağlı olarak gelişir.  

Devamı

Eozinofili Nedir

Eozinofili Nedir

Eozinofili Nedir; Kanda bulunan eozinofil hücrelerinin çoğalması. Asalak kurtların yol açtığı trişin hastalığında, saman nezlesi gibi allerjik durumlarda, kimi deri hastalıklarında ve lösemi gibi kan hastalıklarında görülür. Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz: Sağlık Kitabı Facebook

Devamı

Talyum Zehirlenmesi

Talyum Zehirlenmesi

Talyum zehirlenmesi; Böcek ve fare zehri olarak kullanılan talyum tuzlarının (özellikle talyum sülfat, talyum asetat ve talyum karbonat) yol açtığı zehirlenme. Sindirim ya da deri yoluyla emilen talyumun yaklaşık 1 gr’ye ulaşması ölüme yol açar.

Devamı

Enframastit

Enframastit

Enframastit; Memede meydana gelen bir tür yangılanma. Memenin derin kesiminde oluşur. Memenin göğüs yanındaki temelini çevreleyen dokuda irin birikir. irin çoğu kez tüberküloz kökenlidir. İrini akıtmak için, yangılanmış bölgeyi yarmak gerekir. Bunun yanı sıra ilâç tedavisi de yapılır.

Devamı

Tanatofobi nedir

Enframastit

Tanatofobi; Sürekli ölüm kaygısı ve korkusuyla ortaya çıkan nevrotik bozukluk. Kişi giderek tehlikeli olarak gördüğü her şeyden (uçak yolculuğu, iş değişikliği) kaçınır. Böylece korkunun daha da artmasına yol açan sürekli bir iç sıkıntısı içinde yaşar. Tanatofobi ender olarak saf haldedir; genellikle hipkondri(*) belirtileriyle birlikte görülür. Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz: Sağlık Kitabı …

Devamı

Enterit Nedir – Enterit Belirtileri

Enterit Nedir

Enterit Nedir – Enterit Belirtileri; Bağırsak mukozasının yangılanması. Enterite yol açan organizmalar tifo, paratifo ve kolera hastalıklarını yapan bakteriler olabileceği gibi, besin zehirlenmesine sebep olan organizmaların çeşitli türleri de olabilir. Enterit belirtileri ishal, kusma, kırıklık ve ateştir. Hastalığın süresi hastalığı yaratan bakterinin çeşidine ve tedavisinin yeterliliğime bağlı olarak değişebilir. Fakat …

Devamı

Fibroma Nedir

Fibroma Nedir

Fibroma Nedir; Fibroma Bağ dokusundan meydana gelmiş tehlikesiz bir ur. Sert ve yumuşak fibroma olmak üzere iki türü vardır. Sert fibroma birbirlerine iyice pekişmiş tellerden oluşan tıkız ve kalın bir bağ dokusundan meydana gelmiştir. Tellerin ortasında oraya buraya serpiştirilmiş uzun ve iğ şeklinde çekirdekler yer alır; sert fibroma iyice sınırlanmış …

Devamı

Anüs Fistül

Anüs Fitül

Anüs Fistül: En çok görülen fistül türüdür. Bağırsağın alt bölümünde, bir hastalık ya da yara nedeniyle oluşur. Anüs fistülü, bağırsağın alt bölümünün çeperi ile vücut yüzeyi arasında meydana gelir. Bu fistülü oluşturan nedenlerin başında, bağırsak çeperinin yangılanması gelir. Yangılanma sonucu ortaya çıkan irinli keseden, irin fistül aracılığıyla derinin altına ve …

Devamı