Psikoloji

Psikoloji ve Ruh Sağlığı Hakkında Sağlık Kitabı sizlere en faydalı bilgileri ve önerileri sunmaktadır.

Gelişme Çağında Nevrotik Belirtiler

Gelişme Çağında Nevrotik BelirtilerGelişme çağındaki çocuğun kendi iç dünyası ve çevreyle uyumlu bir ilişki kurabilmesi sağlıklı psikolojik gelişimin en önemli ön koşuludur. Buna karşılık çocuğun tehlike korkusuyla baskı altına alınması ve dış dünyadan yalıtılması ruhsal dengesizliklere neden olabilir. Gelişme çağında görülen nevrozları ele alırken yaşın getirdiği tipik özellikler nedeniyle çocuklarda …

Devamı

Hipnoz

HipnozPsikoterapiye yardımcı bir teknik olan hipnoz hastanın kendi bedeni üzerindeki denetimini artırabilir ve bastırılmış duygularıyla düşüncelerinin açığa çıkmasını kolaylaştırabilir. Bazı riskler içerdiğinden nitelikli ve uzman psikoterapistler tarafından uygulanmalıdır. Hipnoz yapay bir biçimde oluşturulan ve uykuya benzeyen bir durum olarak tanımlanabilir. Hipnoz sırasında hasta hipnozu uygulayanın istekleri doğrultusunda hareket eder. Gerçekte …

Devamı

Kanser Hastasının Hastalığını Kabullenmesi

Kanser Hastasının Hastalığını KabullenmesiKanser hastasının hastalığını ve onun gerektirdiği tedavileri kabullenmesinde çevrenin moral desteği çok önemlidir. Hastanın ölüm düşüncesine alışmasında da çevresindekilerin önemi yadsınamaz. Bu durumda aile bireylerine ve hekimlere, hastanın korku ve sıkıntılarını gidermede büyük görevler düşer: Hastanın bütünüyle umutsuzluğa kapılmasını önlemek için çaba harcamaktan kaçınılmamalıdır. Tedaviye Karşı Farklı …

Devamı

Kanser Hastasının Psikolojik Sorunları

Kanser Hastasının Psikolojik SorunlarıKanser hastasının karşılaştığı sorunlar çok çeşitlidir. Birçok kültürde “kanser” sözcüğü, acı çekme ve ölüm düşüncesini ifade eder. Bu nedenle ilk sorun, hastalığın tanısının konmasıyla ortaya çıkar. Hastada depresyondan (ruhsal çöküntü) kendine yönelik zarar verici hareketlere kadar çok çeşitli reaksiyonlar gelişir. Sık rastlanan ve en korkulan hastalıklar arasında, …

Devamı

Karakter

KarakterHerkesin sözünü ettiği, ama kimsenin tam açıklayamadığı karakterin kesin bir tanımını yapmak güçtür. Ne filozoflar, ne psikiyatrlar, ne de başka alanlardaki uzmanlar herkesin kabul edeceği bir tanıma ulaşabilmişlerdir. “Sağlam karakterli”, “karaktersiz”, “karakteri bozuk” gibi sözleri sık sık duyar ve kullanırız. Ama karakterin tanımı üzerinde anlaşmak aynı ölçüde kolay değildir. Psikoloji …

Devamı

Teşhircilik, Röntgencilik ve Narsisizm

Teşhircilik, Röntgencilik ve NarsisizmTeşhircilik, röntgencilik, narsisizm gibi davranışlar genellikle “amaç sapmaları” olarak tanımlanır. Çünkü bunlar cinsel zevkin yerini tutan bir doyum sağlar. Çoğu zaman ağır ruhsal rahatsızlıklara kaynaklık eden böyle davranışlar ender olarak şiddet eylemlerine de yol açar. TeşhircilikTeşhirci genellikle cinsel organlarını yabancı kişilere gösterme yönünde sürekli ve karşı konamaz …

Devamı

Yapay Anüslü Kişilerde Psikolojik Sorunlar

Yapay Anüslü Kişilerde Psikolojik SorunlarHastaya yapay anüs takılması ve kalınbağırsak ile düz bağırsağın alınması, bütün yaşamını etkileyebilecek büyük sorunlar getirir. Bu nedenle gerek tanı sırasında, gerek rehabilitasyon sürecinde hastaya psikolojik destek verilmesi gerekir. Enterostomi, gastrostomi ve jejunostomi sindirim sisteminin anüs dışında bir yolla dışarı açılmasına yönelik girişimlerdir. Mide ve ince …

Devamı

Zeka

ZekaZekâ insana öğrenme, tanıma, bilgisini kullanma, yaratma, dünyaya uyum sağlama ve onu kontrol etme olanağını veren zihinsel etkinlik olarak tanımlanır, insanın bilişsel gelişimi erken çocukluk döneminden başlayarak, “duyusal” zekâdan soyutlama yeteneğine kadar giden dört evreden geçer. Çocuk dünyaya geldiğinde gerek fiziksel, gerek psikolojik açıdan tam anlamıyla gelişmemiş ve olgunlaşmamış durumdadır. …

Devamı

Psikasteni

PsikasteniP. Janet’nin histerinin karşıtı bir nevroz biçimini belirtmek için kullandığı terim. Fobi, saplantı, sürekli kuşku ve korkular kişinin kendi fiziksel bütünlüğü konusunda kaygıları ve ruhsal yetersizlik duygusuyla belirlenir. Kişide seçme, karar verme ve tutarlı bir davranışı sürdürme konusunda yetersizlik görülür. Bunun sonucunda da kendisini bazı kalıplara, törensel ve uzlaşmacı davranışlara …

Devamı

Psikodrama

PsikodramaPsikoterapide uygulanan bir tedavi yöntemi. Hastanın yaşamıyla ilgili olayları ve kişiliğinin özelliklerini bir grubun önünde canlandırmasına dayanır. İçindeki baskıların üstesinden gelmesini ve içtenliğini bulabilmesini sağlar. Bir hekim ya da uzmanın yol göstericiliği altında ve bazı tartışmalar eşliğinde uygulanır.

Devamı