Cem Sultan Kimdir

Cem Sultan Kimdir

CEM SULTAN (1459-1495)
• Mehmed II ile Çiçek Ha- tun’un oğlu olan Cem Sultan, Edirne’de doğdu. 1469’da Kastamonu sancak beyliğine atandı. Mehmed II, Uzun Hasan’a karşı sefere çıkınca, Cem Sultan Edirne’de kalarak Rumeli’ nin savunmasını sağladı. 1474′ te Karaman beylerbeyi unvanıyla Konya’ya gönderildi. Bir yandan görevlerini yerine getirirken, öte yandan da öğrenimini sürdürdü.
• Bursa’ya gelen Cem Sultan kenti ele geçirdi. Karaman- oğullarının da desteğini sağlayarak, Bayezid’e ülkeyi paylaşmayı önerdi; ama Bayezid bu öneriyi geri çevirdi ve iki ordu 20 Haziran 1481’de Yenişehir ovasında karşılaştı; savaşta yenilen Cem, ailesiyle birlikte Memlukların elindeki Tarsus’a sığındı. 25 Eylül 1481′ de Kahire’ye varan Cem Sultanı, Memluklu sultanı Kayıtbay çok iyi karşıladı.
• 1482’de hacca gidip dönen Cem, Karamanoğlu Kasım Bey’ den ve Ankara sancakbeyi Mehmed Bey’den aldığı çağrıyla yeniden Anadolu’ya geçti; ama Bayezid II’nin büyük bir orduyla üstüne geldiğini öğrenince, Rodos şövalyeleriyle anlaşarak Rodos’a gitti (10 Temmuz 1482). Oysa Rodos şövalyelerinin gerçek amacı. Cem Sultan’dan yararlanarak Osmanlı devletini güçsüz düşürmekti. Bir yandan da Bayezid ile ilişki kuran şövalyeler, yılda 45 000 Venedik altını karşılığında Cem’i ellerinde tutmayı kabul ettiler.
• Batılı krallar, hem siyasal saygınlıklarını artırmak, hem de para kazanmak istediklerinden, Cem’i ellerinde tutuyorlardı. Yedi yıl süreyle Fransa’da gözaltında tutulan Cem Sultan, 4 Mart 1489’da Roma’ ya gönderildi.
• Fransa kralı Charles VIII. 1494’te İtalya’yı istila etti; bir haçlı seferi düzenlemek için Cem Sultan’ı papadan istedi. Napoli seferine Cem Sultan’ı da götürdü (1495). Cem Sultan yolda hastalandı ve 25 Şubat 1495’te Napoli’de öldü (Cem Sultan’ın papa tarafından zehirlendiği de söylenir). 1499’da cenazesi Napoli’den getirtildi ve Bursa’da şehzade Mustafa’ nın türbesine gömüldü.
• Cem Sultan ince ruhlu bir şehzadeydi, şiirler yazardı: Bir türkçe, bir de farsça divanı, gazel, kaside ve murabbaları, Cemşid ü Hurşid adlı bir mesnevisi ve Fal-ı Reyhan-ı Sultan Cem adlı bir fal kitabı vardır.

Yorumları Gör (1)