Çiçeklerle Konuşmanın Faydası

Çiçeklerle Konuşmanın Faydası

Evlerinde büyük çiçekler yetiştirmeye meraklı kişilerin çoğu, onlarla konuşmanın, yapraklarını okşamanın gelişimlerinde etkili olduğunu, ses tonunun bile bitkiler tarafından algılanabildiğini iddia ederler. Kimilerine çok saçma gelen “Çiçeklerle Konuşmanın Faydası” bir şekilde doğrudur ama iddia edildiği şekli ile değil.

Müziğin insanların hatta hayvanların sinir sistemleri üzerindeki uyarıcı rolü, buna bağlı olarak ruhsal ve muhakeme yetenekleri üzerindeki etkisi bilimsel olarak ispatlanmıştır. Sonuçta bir canlı türü olan bitkilerin de seslerden, müzikten veya belli frekanslardaki ses dalgalarından etkilenebilecekleri düşünülebilir.

Ancak bu fiziksel ve biyolojik olarak mümkün değildir. Canlıların duyabilmeleri ve hissedebilmeleri için gelişmiş organlara ama daha önemlisi bir sinir sistemine sahip olmaları gerekiyor. Bitkilerin ne ses dalgalarını algılayabilecek duyu organları, ne bunları iletecek sinir sistemleri, ne de gelen uyarıları değerlendirecek beyinleri vardır.

Araştırmacılar bütün bunlara rağmen bitkilerin seslerden ve konuşma tonlarından etkilendikleri hususundaki ısrarlı iddialar üzerine ciddiyetle eğilmişler. Bilimsel metotlar kullanarak araştırmalar yapmışlar ama somut ve kanıtlanabilir bir sonuca ulaşamamışlar.

İnsanlar nefes alıp verdiklerinde havanın içindeki oksijenin büyük bir kısmını kullanırlar ama havada yüzde 0,03 (10 binde 3) oranında bulunan karbondioksiti hemen hemen hiç kullanmadan tekrar dışarı verirler. Metabolizmanın çalışmasından dolayı ortaya çıkan karbondioksit de buna eklenince verdiğimiz nefes içindeki karbondioksit oranı iyice artar. Bitkiler ise tam tersine, fotosentez yapabilmeleri için havadaki karbondioksiti kullanırlar.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında bitkilerle konuşmanın onların gelişmelerine fayda sağladığı doğrudur. Özellikle bitkilerle çok yakından konuşulduğunda (ses tonu pek önemli değil) yaprakları üzerine karbondioksitçe zengin hava verilmiş olur. Bu da gündüzleri, Güneş ışığı ile beraber onların gelişmelerine katkı sağlar.

Çiçeklerle Konuşmanın Faydası

Sağladığı katkının miktarı ise, çiçeklerin karşısında ne kadar süre ile konuşulduğuna bağlıdır. Konuşmanın etkili olabilmesi için günde en az 3-4 saat sürmesi gerektiği de hesaplanmış. Bir bitkiye veya ağaca saatlerce çok yakından, sabit durumda bakarak devamlı konuşmak çevredeki insanlar tarafından normal görülmeyebilir ama bitkilere sağlayacağı yarar kesindir.

Yorumları Gör (12)