Sağlık Ara…

Ecza nedir

ECZA çoğl. i. (ar. cüz parça’dan ecza3). Boyacılık, kimyacılık ve eczacılık alanında kullanılan bileşiklere verilen ad. Kimyevî maddelerin genel adı. | İlâç: Ecza dolabı. f| — Esk. Parçalar, kısımlar. |j Ciltlenmemiş kitap parçaları: Ecza-yi sahifede Ebû Ey-yüb el-Ensârî’ye dair çok kıssalar geçmiştir, tekrara hâcet yoktur (Cevdet Paşa). || Ecza çantası, âcil vakalarda kullanılan ve pansuman yapmağa yarayan ilâçların bulunduğu ufak portatif çanta. j| Ecza dolabı, içine en gerekli ilâçların konduğu küçük dolap. Ij Eczâ-yı nariye, yanıcı kimyevî maddeler, jj Ecza-yı tıbbiye, ilâç yapılan nesneler. | Ecza-yı unsur iye, esası meydana getiren parçalar.

Yorumları Gör (2)