Eczacılık mesleği

Eczacılık mesleği. Hekimlikten yavaş yavaş kopmuş olan eczacılık, ticarî ve sınaî bir görünüşU olmakla birlikte, her şeyden önce serbest ve ilmî bir meslektir. Bir serbest meslek erbabı olarak eczacının, halka teknik yeteneğini kabul ettiren bir diplomaya sahip olması gerekir. Eczacılık kanunlarının amacı, manevî şartlarla mesleğin maddî veya ticarî şartlarını birbiriyle bağdaştırmaktır. Bu kanunlardan maksat, eczacılık öğrenimi ile eczacıların bağımsızlığının güven altına alınması, her eczacının mesleğini bizzat icra etmesinin temini, gerekli disiplini yaratacak bir teftiş sisteminin kurulmasıdır.

Hastahane eczacılığı. Hastahanelerde, ilâçların alımı, ilâç yapımı ve hastalara ilâçların dağıtımıyle görevli bir eczanenin bulunması şarttır. Bu eczane halka açık değildir.

Yorumları Gör (4)