Eczacılık

Eczacılık i. (eczacı ‘dan eczacı-lık). Eskiden tamamen şahıslara bağlı olan ilâç hazırlama sanatı. || Günümüzde ilâçların ha-zırlanmasıyle uğraşan tatbikî bilim dalı. (Eczacılığa yardımcı olan bilimler kimya, fizyoloji, biyoloji, fizik v.b.dir.) || Eczacının mesleği, Bk. ansİkl.

— Huk. Eczahane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbî ve ispençiyari* mevat ve müstahzarat laboratuvarı veya imalâthanesi gibi kuruluşlar açan veya işleten veya tıbbî ve ispençiyari* müstahzarat ihzar veya imal eden veyahut bu kabil resmî veya hususî kuruluşlarda sorumlu müdürlük yapanların işi, mesleği. (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında kn. md. 1). Bk. ansİkl.

Yorumları Gör (1)