Sağlık Ara…

GYNO Ferro Sanol Kapsül

GYNO Ferro Sanol
Kapsül

Adeka

Etken Madde(ler):
Ferro glisin sülfat 567.7 mg, Vitamin B9 (Folik asit) 0.5 mg, Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 2.5 mcg

Piyasa Şekilleri:
30 kapsül içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda günde 1 kapsül çiğnenmeden su ile alınır. Belirgin demir eksikliğinde yetişkin ve 15 yaşından büyüklerde veya 50 kg’dan fazla vücut ağırlığı olanlarda doz günde 2-3 kapsüle çıkarılabilir.

Endikasyonları:
Özellikle hamilelik ve laktasyon dönemindeki, demir, folik asit ve vitamin B12 desteği olmak üzere değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile, demir eksikliği anemisinin tedavisi ve profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Bileşiminde yeralan maddelerden birine karşı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir. Hemakromatozlar, kronik hemolizler, sideroakrestik anemiler, kurşun anemileri, talasemilerde kullanımı kontrendikedir. Ağır karaciğer ve böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır. Barsak tümörü olanlar dikkatli olmalıdırlar.

Uyarılar:
Oral yolla alınan ve mide asit ortamında çözünen demir bileşikleri lokal tahriş edici etkileri nedeniyle ülseri kötüleştirirler. Ancak kapsüllerde midede çözünme en az düzeye indirildiğinden bu tahriş edici etki önlenmiştir.

Yan Etkileri:
İshal, kabızlık, mide yanması veya kusma gibi yan etkiler nadir olarak oluşur. Yüksek dozlarda kullanımda nadiren santral sinir sistemine ait bozukluklar oluşur. Çok nadir vakalarda allerjik reaksiyonlar oluşabilir. Tedavi süresince dışkının koyulaşması önemli değildir.

İlaç Etkileşimleri:
Demirin barsak kanalından emilimi bazı bitkisel gıda maddeleri tarafından örneğin fitin, okzalatlar ve fosfatlar ile çay, kahve, süt gibi içecekler ile engellenmektedir. Tetrasiklin ile alındığında her iki maddenin rezorpsiyonu azalır. Kolestiramin ve antiasitler ile alındığında demir emilimi engellenir. Penisilamin ve oral altın bileşikleri demir ile alındığında absorbsiyonlarında düşüş gözlenir. Barsak mukozasına olan irritan etkisi salisilatlar, fenilbutazon, oksifenbutazon alımı ile artar. Demir tedavisinde benzidin testi pozitif çıkabilir. Sitostatikler, sülfonamid, antiepileptikler ve barbitüratlar folik asit emilimini azaltabilirler.

Yorumları Gör (1)