Halüsinasyon nedir – Halüsinasyon ne demek

Halüsinasyon
Gerçek ortamda belirli bir duyuma neden olabilecek hiçbir uyan yokken, kişinin bunu duyumsadığına inanması. Psikiyatride, varsanıdan ayn tutulan çeşitli kavramlar vardır. Bunlardan yanılsama gerçek duyumsal verilerin çarpıtılmasıdır; örneğin tren gürültüsünün ezgi gibi algılanması bir yanılsamadır. Yorumlama gene gerçek duyusal verilerin yanlış değerlendirilmesini içerir; bu durumda kişi herhangi bir seslenmeyi kendisine yönelmiş sanabilir. Fizyolojik varsam tümüyle normaldir ve rüyalar bu gruba girer. Halüsinoz ise tıpkı varsam gibi nesnesiz algıdır, ama genellikle inandırıcı değildir; algı yanılgısının bilincinde olan hasta bunun gerçek bir duyum olduğunu düşünmez ya da gerçek olup olmadığıyla ilgilenmez. Varsamlar Baillarger’nin sınıflandırmasına göre iki grupta toplanabilir: Ruhsal-duyumsal varsanılar. Belirgin duyumsal özellikler taşır ve herhangi bîr duyuyla ilgili olabilir. Görme, işitme, dokunma, koku ve tat alma varsamlan bu gruba girer. Ruhsal varsanılar. Varsam etkinliğinin duyusal olarak değil, düşünsel ya da duygusal olarak yaşanmasıyla ortaya çıkar ve bu aşamada kalarak duyu organlanna yansımaz. İçten gelen sesler, düşüncenin yankılanması buna örnektir. Bazı varsanılar da çeşitli hastalık durumlarının tipik özellikleridir. Örneğin kronik alkoliklerin ve kokain bağımlılarının yaşadığı zoopsi {hayvan görme), görsel bir varsanıdır.

Yorumları Gör (3)