Mide ağızlaşması

Mide ağızlaşması, bir daralma sonucu birbirinden ayrılan iki mide parçasının ağızlaşmasını sağlayan ameliyat. || Mide ağzı plastiği, mide ağzının normal fizyolojisini yerine getirmek için yemek borusunun son parçasına yapılan cerrahî müdahale || Mide – bağırsak ağızlaşması, midenin, genellikle boşbağırsağa ait bir bağırsak kanalıyle ağızlaşmasını sağlamak için yapılan ameliyat. (Bu müdahale onikiparmak ülserinde veya kazınamayan mide kapısı kanserinde uygulanır.) || Mide-boşbağır-sak ağızlaşması, midenin boşbağırsakla ağızlaşmasını sağlayan ameliyat. (Bu ameliyat daha çok «mide-bağırsak ağızlaşması» diye anılır.) || Mide çıkarma, mideyi tüm olarak veya kısmen çıkarmak için yapılan ameliyat. (Bk. ansİkl.) || Mide-onikiparmak bağırsağı ağızlaşması, mideyi onikiparmak bağırsağının bir parçasıyle ağızlaştırmak için yapılan ameliyat. || Mide plastiği, mide üstünde yapılan çeşitli plastik ameliyatlara, özellikle ülser sonucunda meydana gelen deliği tıkamak amacıyle yapılan cerrahî müdahale.

Yorumları Gör (2)