MUCAINE Süspansiyon

MUCAINE
Süspansiyon

Turgut

Etken Madde(ler):
Alüminyum hidroksit 291 mg/5 ml, Magnezyum hidroksit 98 mg/5 ml, Oksetazain 10 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
200 ml’lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Günlük doz 4×1-2 ölçektir.

Endikasyonları:
Mide asidinin yol açtığı ekşime, yanma ve hazımsızlık gibi belirtilerin ve şişkinlik gibi sindirim sistemindeki gaza bağlı yakınmaların semptomatik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlığı olanlarda, ileri derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Fosfat düzeyi düşük olan hastalara ve apandisit şikayeti olan hastalara ilacın konstipasyon ve laksatif etkileri nedeniyle perforasyona neden olabileceğinden verilmemelidir.

Uyarılar:
Oral yoldan kullanılan diğer ilaçların emilimini etkileyebilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda alüminyum içeren antasitlerin uzun süre kullanılması, dokularda alüminyum birikmesine bağlı olarak diyaliz ensefalopatisi riskini artırır ve diyalize bağlı osteomalaziyi ağırlaştırabilir. Bu nedenle, kronik diyaliz hastalarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Güvenilirliği gösterilmediğinden gebelerde ve emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:
Diyare ve konstipasyona neden olabilir. Yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında hipofosfatemiye yol açabilir.

İlaç Etkileşimleri:
Tüm antasitler birlikte kullanılan ilaçların emilimini etkileyebilir. İndometazin, fosfor, simetidin, salisilatlar, beta-blokerler, klorpromazin, tetrasiklinler, diflunizal ve izoniyazidin emilimini azaltabilir. Bu nedenle, bu ilaçlar en az iki saatlik ara ile kullanılmalıdır.

Yorumları Gör (4)