Mükosteroller

Mükosteroller

İsminden de anlaşılacağı üzere maya ve mantarlarda (çavdar mahmuzu) bulunan sterollerdir. En önemli üyesi ergosteroldür. Ergosterolde 17. C bağlı 9 karbonlu bir yan zincir, yan zincirde bir çift bağ, 3. nolu C da bir OH grubu, 10 ve 13 C’ larda birer metil grubu, 5 ve 6. C’ lar ve 7 ve 8. karbonlar arasında 2 adet çift bağ vardır. Ergosterol vitamin D2 nin ön maddesidir. UV ışığı etkisiyle vitamin haline dönüşür.

Vitamin D etkisi gösteren bileşiklerden vitamin D3 hayvansal dokularda, vitamin D2’ de bitkilerde meydana gelir. 7-dehidrokolesterin yüksek derecede organize olmuş hayvanlarda kolayca sentez edilir. Bunun vitamin D3’ e dönüştürülmesi ise UV ışık etkisi ile deri altı yağ dokusunda mümkün olmaktadır. Ergosterolde yine UV ışık etkisi ile bitkilerde vitamin D2 haline dönüştürülmektedir.

Besinlerle alınan ergosterolün vitamin D olarak bir değeri yoktur. Memeliler vitamin D2 ve Vitamin D3’ e takriben birbirine eşit derecede değerlendirebilmektedir

Yorumları Gör (1)