NEUROGRİSEOVİT Ampul

NEUROGRİSEOVİT Ampul

Deva

Etken Madde(ler):
Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg/ml, Vitamin B1 (Tiamin) 100 mg/2 ml, Vitamin B6 (Piridoksin) 100 mg/2 ml, Lidokain HCl 10 mg/2 ml

Piyasa Şekilleri:
B12 vitamini içeren 1 ml’lik 5 adet I nolu, B1 vitamini, B6 vitamini, Lidokain HCI içeren 2 ml’lik 5 adet II nolu toplam 10 ampul içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli:
I no’lu ampul ve II no’lu ampul aynı enjektöre çekilerek başlangıçta günde bir defa daha sonra haftada 2-3 defa i.m. olarak uygulanır.

Endikasyonları:
Gebelik, emzirme, aşırı fiziki aktivite; yetersiz veya yanlış beslenme, açlık; gastrointestinal hastalık veya ameliyatlar; hipertiroidi, diyabet, üremi, karaciğer fonksiyon bozuklukları, kronik alkolizm, sürekli kusmalar, kalp yetmezliği, yaşlılık; INH, pirazinamid, hidralazin, sikloserin, penisilamin, aminoglikozidli antibiyotikler, antikonvülzan ve kontraseptiflerin uzun süreli kullanımı sonucu oluşan vitamin B1, B6 ve B12 yetersizliğinde kullanılır. Zihni ve bedeni çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, iştahsızlık, kuvvetsizlik, kol ve bacaklarda parestezi ve ağrı, titreme, çarpıntı, epigastrik huzursuzluk, kabızlık gibi genel preklinik şikayetleri olan hastalarda; beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu ve Delirium tremens’te; alkolik ve diyabetik nöropatiler, nevrit, polinevrit, nevralji, zona, miyalji, artralji, kramp, tremor ve tekrarlayan kusmalarda enedikedir.

Kontrendikasyonları:
Bileşimindeki maddelerden birine aşırı hassasiyeti görülenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Bu vitaminlerin yetersizliğine sebep olabilecek risk faktörü olan ve/veya yetersizliğe bağlı genel belirtileri gösteren hastalara hemen verilmesi ile ciddi ve bazen sekel bırakabilen klinik sendromların ortaya çıkması engellenebilir. Tavsiye edilen dozların üstünde ve uzun süre kullanılması, B6 hipervitaminozuna yol açabilir. Vitamin B6, levodopa antagonisti olduğundan yalnız levodopa ile tedavi edilen parkinsonlu hastalara verilmemelidir. Tam teşhis edilmemiş anemisi olanlarda vitamin B12’nin polisitemi vera ve folat eksikliği olan megaloblastik anemiyi maskeleyebilir. Herediter optik sinir atrofisi (Leber hastalığı) olanlarda vitamin B12’nin atrofiyi süratlendirir. Gebelik esnasında yüksek doz piridoksin kullanılmasının yeni doğanlarda görülen “Piridoksin bağımlılığı” epilepsi nöbetlerinde rolü olduğu sanıldığından dikkatli olunmalı ve bu bebeklerin nöbetlerinin piridoksin verilerek tedavi edildiği hatırlanmalıdır.

Yan Etkileri:
Nadir olarak allerjik aşırı hassasiyet reaksiyonu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Günde 5 mg’dan yüksek dozda vitamin B6, birlikte kullanılan levodopanın terapötik etkisini ortadan kaldırır. Levodopa karbidopa ile birlikte kullanılırsa bu etkileşim olmaz. Bir ay süre ile kullanılan günde 200 mg vitamin B6, fenobarbital ve fenitoinin serum konsantrasyonlarını %50 oranında düşürür. Vitamin B12 absorbsiyonu, ağızdan verilen aminoglikozid antibiyotikler, kolşisin, uzun salınımlı potasyum, amino salisilik asit, antikonvülzanlar ve askorbik asit ile azalır. Birlikte verilen kloramfenikol vitamin B12’nin hematopoietik cevabını antagonize edebilir. Vitamin B1 ve B6, idrarda Erlich ayıracı ile ürobilinojen testinde ve vitamin B1 fosfotungstat metodu ile idrarda ürik asit tayininde yanlış pozitif yanıt verir.

Yorumları Gör (4)