Psikasteni

Psikasteni
P. Janet’nin histerinin karşıtı bir nevroz biçimini belirtmek için kullandığı terim. Fobi, saplantı, sürekli kuşku ve korkular kişinin kendi fiziksel bütünlüğü konusunda kaygıları ve ruhsal yetersizlik duygusuyla belirlenir. Kişide seçme, karar verme ve tutarlı bir davranışı sürdürme konusunda yetersizlik görülür. Bunun sonucunda da kendisini bazı kalıplara, törensel ve uzlaşmacı davranışlara bağlı görür. Bütün bunlar kişide hastalıklı bir davranış biçimi doğurur.
Günümüzde psikasteni terimi, bazı saplantılı nevroz türlerini belirtmek için kullanılmaktadır.

Yorumları Gör (5)