Sağlık Ara…

Sadomazoşizm

Sadomazoşizm
Alman psikolog R. von Krafft-Ebing’in mazoşist ve sadist sapıklığın bileşimini belirtmek için kullandığı terim. Psikoanaliz kuramına göre sadizm ve mazoşizm zorunlu olarak hem birbirinin karşıtı, hem de aynı insanda birbiriyle yakından bağlantılı eğilimlerdir. Bireyin kendini cezalandırıcı bir davranışının hem ceza verme (sadist), hem de ceza çekme (mazoşist) yönü vardır. Kişiler arası ilişkilerde ise birbirinden ayrılmayan sadomazoşizm ikilisi egemenlik-boyun eğme ilişkisinin tamamlayıcısı ola¬rak ortaya çıkar. Bak. mazoşizm; sadizm.

Yorumları Gör (2)