Teşhircilik nedir – Teşhircilik ne demek

Teşhircilik
Cinsel organlarını gösterme eğilimiyle belirlenen cinsel sapma. Özellikle bunama, hezeyan ve saplantı içindeki erkeklerde görülür. Psikanalizde narsisizmle yakından bağlantılı bir eğilim olarak değerlendirilir. Kişi kendisini gözleyenlerin de vücudunun zevkine varmasını bekler. İğdiş edilme korkusundan kurtulma ve hastalıklı biçimde de olsa dış dünyayla iletişime girme olanağım bulur. Teşhirciliğin temelinde normal sosyal ve cinsel ilişki kurma yetersizliği yatar.