Tiroid fonksiyon testleri

Tiroid fonksiyon testleri nedir , Tiroid fonksiyon testleri nelerdir , Tiroid fonksiyon testleri nasıl yapılır

tiroit bezinin tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) adlı hormonları salgılamasının yeterli olup olmadığını ölçmek için yapılan klinik ve laboratuvar testlerinin ortak adı. Bazal metabolizma hızının ölçülmesi gibi özgün olmayan bazı testler tiroit hormonlarının metabolizma üzerindeki etkilerini saptar. Öte yandan genellikle tiroit dokusunun kandaki iyotu tiroit hormonlarını bireşimlemek üzere seçici olarak yoğunlaştırmasına dayanan özgün testlerle tiroit hormonlarının bireşimi, salgılanması ve dokulara taşınmasında herhangi bir aşama incelenebilir. Vücuda verilen radyoaktif iyotun metabolizma sırasında izlediği yolların saptanması da tiroit bezinin etkinliği üzerine bilgi verir.

Radyoaktif iyot tutulma testinde vücuda verilen iyotun tiroit tarafından tutulan miktarı ölçülür. Test yapılacak kişiye genellikle ağızdan olmak üzere 2-10 mikroküri iyot-131 verilir; tiroitin yer aldığı boyun bölgesinde toplanan miktar 24 saat sonra bir Geiger sayacıyla ölçülür. Verilen iyotun yüzde 15’ten düşük miktarının tutulması tiroit bezinin yetersizliğine bağlanabilir. Tiroitin işlevleri boyun bölgesinde radyoaktivitenin dağılımı ölçülerek ve kandaki proteine bağlı radyoaktif maddelerin ortaya çıkış oranı kaydedilerek de incelenebilir; böylece tiroit dokusunda farklı etkiniik bölgeleri olup olmadığı saptanır.

Tirotropin uyarılma testinde hipofizden salgılanan tirotropin vücuda birkaç kez şırınga edildikten sonra iyot-131’in tutulma miktarı ölçülür. Düşük olan bu miktar tirotropin şırınga edildikten sonra yükselirse yetersizliğin tiroitte değil hipofizde olduğu düşünülür.

Tiroit bezinin aşırı ölçüde çalışıp çalışmadığını saptamak amacıyla tiroit baskılama testi uygulanır. Bu test, tiroit hormonu verilmesinin tiroit bezinde radyoaktif iyot tutulmasında azalmaya yol açacağı ilkesine ya da negatif geribeslemeye dayanır. Bununla birlikte Graves-Basedow hastalığında olduğu gibi tiroit aşırı derecede çalışıyorsa ve büyümüşse radyoaktif iyot tutulması artar. Ayrıca bak. proteine bağlı iyot testi.

Yorumları Gör (2)