Tortikollis Nedir

Tortikollis Nedir

tortikollis, başın bir yana doğru çekilip çenenin ters yöne bakacak biçimde bükülmesine neden olan yapı bozukluğu. Bebeklerde en sık rastlanan tortikollis nedenleri arasında boynun bir tarafındaki kaslarda doğuştan gelen kısalık, dölütün dölyatağı içindeki pozisyonu ve doğum sırasında boyundaki göğüs-köprücük kemiği-kulak arkası çıkıntısı (sternocleidomastoid) kasının örselenmesi sayılabilir. Erişkinlerde ise boyun omurlarının yapı bozuklukları ve boyundaki lenf düğümlerinin iltihaplanması tortikollise yol açabilir. Özel bir bozukluk olan spazmlı tortikolliste boynun bir tarafındaki kaslar spazmlar halinde kasılır; normal baş ve boyun hareketlerini engelleyen bu bozukluğun tedavisi oldukça güç olabilir.