Tourette Sendromu Nedir

Tourette Sendromu Nedir

Tourette Sendromu yinelenen tikler ve istenç dışı seslerle ortaya çıkan ve ender görülen nörolojik bozukluk. Sıklıkla 2-15 yaşlar arasında başlar ve erişkinlik dönemine değin sürer. Vakaların yüzde 80 kadarında tikler görülürken, geri kalanında ilk belirti önüne geçilmez bir garip sesler çıkarma isteğidir. En sık rastlanan belirtiler arasında kompülsif (zorlantılı) olarak müstehcen sayılan sözcükler söyleme ya da küfür etme isteği (koprolali) ile duyulan sözcükleri yineleme isteği (ekolali) sayılabilir. Hastanın çıkardığı homurtu, hırlama, tıslama ve ıslık gibi anlamsız sesler ses yollarındaki tikler olarak değerlendirilebilir. Öbür tikler sıklıkla omuzlar, baş ve yüzde görülür; saç çekme, aşırı ölçüde tırnak kemirme, dudak ve dil ısırma gibi hastanın kendisine zarar verecek davranışlara dönüşebilir. Bu davranışlar yanlışlıkla psikiyatrik bir hastalığa bağlanabilir.

Öbür zorlantılı davranışların tersine Tourette sendromunun temelinde psikiyatrik değil nörolojik bir bozukluk olduğu düşünülür; psikoaktif ilaçlar (özellikle haloperidol) verildiğinde düzeldiği görülür. Hastalığın nedeni tam olarak anlaşılamamıştır; buna karşılık beyindeki kimyasal sinir ileticilerinin dengesindeki bir bozukluğun bu belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabileceği, bu dengesizliklerin temelinde ise kalıtsal eğilimler ve çeşitli kimyasal maddelerin aşırı ölçüde kullanımı gibi pek çok etken olduğu düşünülür.

Yorumları Gör (2)