Transfer

Transfer
Psikolojide, birbirinden pek az farklı olan bir dizi olgunun ortak adı. Deneysel modem psikolojide ise bir işlevin öğrenilmesiyle başka bir işlevde oluşan iyileşmeyi belirtmek amacıyla kullanılır.
öğrenmede transfer, öğrenilen herhangi bir etkinliğin başka bir etkinliğin uygulanması üzerindeki olumlu etkisini belirtir. Bunun tipik örneği daha önceden bir dili öğrenen kişinin bu dil ailesinden başka bir dili kolayca öğrenmesidir.
Transfer terimi psikanalizde yaygın olarak kullanılır. Bu anlamda transfer, kişinin çocukluğu sırasında özel bir kişiye yönelik duygu ve tepkilerini daha sonra aynı biçimde başka bir kişiye yöneltmesidir.