Gidiş Alayı Nedir

Gidiş Alayı Nedir

GİDİŞ ALAYI padişahın saray dışındaki gezisi için düzenlenen alay. Padişah ata biner, sağında, elinde bir şemsiyeyle başucundadır, solunda, kırmızı bir torba içinde padişahın ayakkabılarını taşıyan ikinci çuhadar, bunların arkasında da başka çuhadarlar ve solaklar yer alırdı. Ata biniş ve inişte atın başını solakbaşı tutardı.

Tanzimat’tan sonra bu tören düzeni kaldırılarak geziler sadeleştirildi.


Advertisement

Yorum yazın