Takas odası nedir

takas odası, benzer alanlarda etkinlik gösteren şirketlerin, karşılıklı işlemlerini olabildiğince az nakit ödemeyle yürütmek amacıyla oluşturdukları kuruluş. Takas odaları bankalar, demiryolları, borsalar, mal piyasaları ve uluslararası ödemeler gibi çeşitli alanlarla bağlantılı işlemlerin yürütülmesinde önemli rol oynar.

Banka takas odaları, genellikle yerel bankaların çek, poliçe, tahvil, hisse senedi gibi menkul değerlerin değişimini kolaylaştırmak, karşılıklı borç ve alacak hesaplarını kapatmak üzere oluşturdukları gönüllü kuruluşlardır. Ayrıca sabit hizmet bedellerinin saptanması, kredilere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve reklam çalışmalarının düzenlenmesi gibi karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu alanlarda ortak tutumların belirlenmesine katkıda bulunurlar.

Yüzyıllar önce Tokyo, Floransa ve Lyon gibi yerlerdeki ticari işlemlerde takas odasına benzer uygulamalara rastlanmakla birlikte, modern anlamda ilk banka takas odası 1773’te Londra’da kuruldu. ABD’deki ilk banka takas odası ise 1853’te New York’ta oluşturuldu.


Advertisement

Yorum yazın