Ana Toplardamarlar

Vücudun çeşitli bölgelerinden topladıktan kanı sağ kulakçığa ulaştıran büyük toplardamarlara verilen ad. Üst anatoplardamar. 6-8 cm uzunluğunda, yaklaşık 20 mm çapındadır. Göğüs boşluğundaki iki kol-baş toplardamarı gövdesinden (anonim toplardamarlar) ikinci sağ kaburga hizasında çıkar. Bu damara kalbe açılmadan önce yalnızca bir dal katılır: Büyük azigos toplardamarı.

Kalp zarı içinde bir süre gittikten sonra sağ kulakçığa açılan üst anatoplardamar baş, boyun ve kolların tüm toplardamar kanını buraya akıtır. Alt anatoplardamar. 10-12 cm uzunluğunda, yaklaşık 20-30 mm çapındadır. Karın boşluğunda, IV-V. bel omurları hizasında böğür anatoplardamarlarından (iliyak toplardamar) doğar. Omurganın sağ yanından diyaframa doğru yukarıya çıkar, diyaframı geçerek göğüs kafesi içinde kısa bir süre ilerler ve sağ kulakçığın alt-arka bölümünden kalbe açılır.

Ana Toplardamarlar

Ana Toplardamarlar

Alt anatoplardamara bir çok toplardamar dalı katılır. Bu dallar bel toplardamarları, frenik toplardamarlar, böbrek ve böbreküstü toplardamarları, erbezi ve yumurtalığın toplardamarları ve kapı toplardamarıdır. Alt anatoplardamar vücudun diyaframın altında kalan bölgelerindeki bütün toplardamar kanını kalbe taşıyan damardır.

Biraz daha detaylı bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt_ana_toplardamar

Yorumları Gör (15)