Cengiz Han Kimdir

Cengiz Han Kimdir

CENGİZ HAN (1155-1227)
• Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han, Çinlilere göre Karatatarlardandır. Babası Yeşügey Bahadır, annesi Hö’elun Hatun’dur.
• Cengiz 12 yaşındayken babası öldü. Dağılan halkı yeniden birleştirmek için çalıştığı sırada, Merkitler, annesini ve karısını kaçırdılar. Cengiz, Kerayit hakanı Tuğrul ve Cacirat başbuğu Camuha’nın yardımıyla, annesini ve karısını kurtararak halkın birliğini sağladı. Birçok savaştan sonra, 1206 yılında Hakan ilan edildi. Tangutlar’a boyun eğdirdi. Çin’i egemenliği altına aldı (1215).
• Maveraünnehir, Harizm, Horasan ve bütün doğu İslâm ülkelerini imparatorluğuna katan Cengiz Han, üçüncü oğlu Ügedey’i kendisinin yerine geçmekle görevlendirdi. Geleneklere uyarak, daha ölmeden topraklarını oğulları arasında paylaştırdı. Tangut seferi sırasında 1227 yılında öldü. Ölümünden sonra ülkeyi, oğulları Çağatay, Ügedey, Tuli ve Cuci’nin oğulları yönetti.
• Cengiz Han, savaşlarda son derece çabuk davranırdı. Doğrudan kendisine bağlı olan 1000 kişilik alayı, hükümdar ordunun başında olduğu zaman savaşa girerdi.


Hakkında Çağlar Yıldız

Sağlık Kitabı; En Son Çıkan Güncel Sağlık Haberleri, Hastalıklar Hakkında Bilgiler, Tedavi Yöntemleri, Çocuk Sağlığı, Cilt ve Bakım Gibi Konular Hakkında Bilgiler Verir.

Okudunuz mu?

Ofis Otomasyon Sistemleri

Ofis Otomasyon Sistemleri

Ofis otomasyon sistemleri veri işçilerinin ofisteki verimliliklerini artırmayı amaçlayan(tipik bir ofisin; iletişim, koordinasyon aktivitelerini düzenleyerek) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir