FERRO SANOL B Şurup

FERRO SANOL B
Şurup

Adeka

Etken Madde(ler):
Ferro glisin sülfat 112.5 mg/5 ml, Vitamin B2 (Riboflavin) 0.43 mg/5 ml, Vitamin B1 (Tiamin) 0.32 mg/5 ml, Vitamin B6 (Piridoksin) 0.63 mg/5 ml

Piyasa Şekilleri:
150 ml’lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
İlaç, bir miktar su ile yemeklerden derhal sonra alınır. Yetişkin Dozu: Günde 3 kez ikişer ölçek; toplam 30 ml. Çocuk Dozu: 2 ila 5 yaş arası: Günde 1-2 ölçek; toplam 5-10 ml. 5 ila 12 yaş arası: Günde 2-3 ölçek; toplam 10-15 ml. Bebek Dozu: 1 yaşına kadar: Günde yarım ölçek; toplam 2.5 ml. 1-2 yaş arası: Günde 1 ölçek; toplam 5 ml. Genellikle kan tablosu normaledöndükten sonra 8-14 gün ilaç alınmasına devam edilmesi önerilir.

Endikasyonları:
Gizli ve açık-belirgin demir yetmezliği anemilerinde; gelişim bozukluklarında; yorgunluk, bitkinlik ve güçsüzlük durumlarında (demir eksikliğine bağlı); hastalık sonrası ve ameliyat sonrası zayıflıkta; gebelik ve lohusalıkta, özellikle multipara’da; ağır menstrual kan kaybı olan kadınlarda ve demir-vitamin eksikliğine bağlı bitkinliklerde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Hemosiderosis’te, hemokromatosis’te, şiddetli regional enteritis’te, ülseratif kolitis’te; demirin oral yolla alınmasında tolere olma yeteneği bulunmayan durumlarda, hemolitik anemide kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Oral yolla kullanılan demir bileşikleri lokal tahriş edici etkileri nedeni ile, ülseri kötüleştirir. Bu nedenle ülserdeağızdan demir bileşikleri alınması sakıncalıdır.

Yan Etkileri:
Alışılmış oral dozlarda, olayların %10’unda kabızlık, yaklaşık %5’inde ishal görülebilir. Günde 200 mg ferro demiri alındığında %7, günde 400 mg alındığında %20 hastada gastrik ağrı olabilir. Bu yan etkiler özellikle doz başına absorplanan toplam demir miktarının bir fonksiyonudur. İlacı yemek aralarında almak yerine, yemeklerden derhal sonra almak ile bu yan etkiler azalabilir ya da uzaklaşabilir. Daha güvenli bir yol, dozu üçte bire, yarıya indirmektir. Feçesi siyah renge boyar. Bu, alınmış olan ilaçtan bir kısmının absorpsiyona uğramadan dışarı atılmasından ileri gelmektedir. İlaç alınımının kesilmesi ile bu yan etki ortadan kalkar.

İlaç Etkileşimleri:
Antasit maddelerle, ve tetrasiklin gibi ilaçlarla süt veya çay gibi içeceklerle birlikte alındığında demirin absorpsiyonu azalır. Bu nedenle, bu tür ilaçlar ve içecekler birlikte alınmamalıdır. Eğer alınacaklarsa, demirin absorpsiyonuna tesir etmemeleri için bir süre geçtikten sonra alınmaları önerilir.

Yorumları Gör (4)