FERRUM hausmann Damla


Sağlık Kitabı Google News


İnstagram Sayfamızı takip etmeyi unutmayın! Sağlık Kitabı İnstagram

FERRUM hausmann
Damla

A. İbrahim

Etken Madde(ler):
Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/ml

Piyasa Şekilleri:
30 ml’lik şişelerde.

Kullanım Şekli:
Yenidoğanlara 1 damla (3 mg)/kg/gün; 1 yaşına kadar olan çocuklara 5 damla/gün’le başlanır, bölünmüş dozlar halinde 20 damla/gün doza çıkılır. 1-12 yaş arası günde 1-2 kez 20 damla; 12 yaştan sonra günde 2 kez 20 damla; yetişkinlere günde 1-2 kez 40 damla verilir. Demir eksikliği belirtilerinin kaybolmasından sonra depoların dolması için en az 1 ay daha kullanılmalıdır.

Endikasyonları:
Değişik kökenli tüm demir eksiklikleriyle demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; gebelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:
Demir yüklenmesi (hemokromatozis, kronik hemolizis), demire karşı aşırı duyarlılık, demir kullanımı bozukluğu (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve talasemi durumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Parenteral demir uygulamasında nadiren hastanın aşırı duyarlılığının neden olduğu anafilaktik tipte reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle parenteral demir tedavisi ancak oral tedavinin yetersiz olacağı hastalara uygulanmalıdır. Uygulama öncesi duyarlılığın bir test dozuyla (0.5 ml i.m.) araştırılması gerekir. Oluşabilecek bir reaksiyona karşı epinefrin ve glukokortikoidler hazır bulundurulmalıdır. Özellikle allerjiye eğilimli hastalarda çok dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Oral demir müstahzarlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normaldir ve herhangi bir önlem gerektirmez. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenlerle bir inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur. Mide ülseri bulunan hastalara dikkatle verilmelidir.

Yan Etkileri:
Parenteral formların uygulamasında anafilaktik reaksiyon, ürtiker, cilt döküntüleri, dispne, artralji, miyalji ortaya çıkabilir. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar ve bazan steril abseler oluşabilir. Oral formların uygulamasında gastrointestinal yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
İki değerlikli demir içeren müstahzarların gıdalarla ve bazı ilaçlarla (tetrasiklin gibi) birlikte alınması halinde ortaya çıkan etkileşmelerin, üç değerlikli demir-hidroksit polimaltoz kompleksiyle gözlenmediğini bildiren klinik araştırmalar vardır.Sağlık Kitabı Google News

“FERRUM hausmann Damla” için 5 cevap

  1. test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.