Hastalıklar

Nefrit Nedir

Sağlık Kitabı Google News

Nefrit Nedir
Böbrek anadokusu iltihabı olan nefrit, böbreğin hastalanan bölgesine göre değişik adlar alır: Böbrek yumacıkları iltihabı (glomerülonefrit); böbrek borucukları iltihabı (tübülonefrit); böbrek damarları sertleşmesi (nefro-anjioskleroz); sidik yollarındaki enfeksiyonun yukarı ilerleyerek böbreği tutması (yükselen nefrit). Bir nefritin patolojik sonuçları, tek başına ya da bir arada gözlenen dört belirtiler bütünü halinde toplanabilir.

Bunlar, ödem; sidiğin bileşiminde ve atılmasındaki bozuklukla kendini gösteren belirti; kan üresinin yükselmesiyle kendini gösteren azot tutulması belirtisi; başlıca işareti atardamar yüksek basıncı (yüksek tansiyon) olan kalp-damar belirtisidir.

İvegen nefritler iki biçimde olur: Birinci biçim olan böbrek yumacıkları iltihabı (glomerülonefrit) bazı koşullarda süreğen bir durum alır; ikinci biçim olan böbrek borucukları iltihabı (tübülonefrit) hiç süreğenleşmez; çünkü etkilenen böbrek hücreleri ciddi bir biçimde bozulsalar ve yıkıma uğ-rasalar bile kendilerini tümüyle yenileyebilirler. İvegen böbrek yumacıkla-rı iltihabı, gençlerde görülen bir hastalıktır. Anjin, sinüzit, kızıl, ivegen eklem romatizması gibi streptokoklu bir enfeksiyondan sonra ortaya çıkar. Bel ağrıları ve ateşle başlar, ardından hızla önce yüz ve bacaklarda olmak üzere ödemler belirir. Sidik seyrek ve koyudur, bazen kanlı olur, şiddetli bir albümin işeme (albüminüri) görülür. Kandaki üre azotu (azotemi) ölçülü orandadır. İyileşmeden sonra genellikle belli bir sıkıntı kalmaz; ama hastalık geçtikten sonraki yıllarda ilerleyici böbrek yetmezliğiyle birlikte süreğen bir nefrit görme olasılığı da vardır.
İvegen böbrek borucukları iltihaplarının kökeninde sıklıkla, zehirlenmeler, difteri, kolera, leptospiroz gibi hastalıklar, kan nakilleri, şok durumu, perfringens basilinin kana yayılması, büyük yanıklar, mantar zehirlenmesi, vb. vardır. Bu hastalıkta sidik yokluğu (anüri) ve kanda üre azotunun yükselmesi hızla ortaya çıkar. Borucuk-ların hücreleri zedelenir ya da yıkıma uğrarlar.

Zedelenen hücrelerin yenilenmesi ve böbrek işlevinin yeniden başlaması için haftalarca beklemek gerekir.

Bu süre içinde, böbrek dışı yollarla kan temizlenmeye çalışılır. Bu durumda yapay böbrek de kullanılabilir, söz konusu aygıt birkaç saat içinde büyük miktardaki üreyi temizleyerek hastanın tehlikeli evreyi atlatmasını sağlar.

Süreğen nefritler, etkeni ne olursa olsun (böbrek yumacıkları iltihabı, böbrek damarları sertleşmesi, sidik yollarından çıkan enfeksiyon) böbrek dokusunun yaygm biçimde sertleşmesinden kaynaklanırlar. Nefritler., sıklıkla atardamar yüksek basıncıyla birlikte görülen böbrek yetmezliğine yol açar.
Sidikte, protein (protein işeme [prote-inüri]), kan (kan işeme [hematüri]) ve böbrek hücreleri bulunabilir ya da bulunmayabilir. Bu belirtilerden birinin üstünlüğüne göre albüminürik (sidikte protein taşıyan), hematürik (sidikte kan taşıyan), azotemik (sidikte üre taşıyan) ya da ödemli süreğen nefritten söz edilir.

İyi tedavi edilen bu nefritler sıklıkla uzun süre aynı durumda kalırlar ve komplikasyonları önemsizdir. Ama nefritler kesin ve iki yanlı böbrek yetmezliğiyle sonuçlandığında, bozulan iki böbreğin çıkarılarak, yerine sağlam böbrek takılmasına gidilebilir.Sağlık Kitabı Google News

Çağlar Yıldız

Sağlık Kitabı; En Son Çıkan Güncel Sağlık Haberleri, Hastalıklar Hakkında Bilgiler, Tedavi Yöntemleri, Çocuk Sağlığı, Cilt ve Bakım Gibi Konular Hakkında Bilgiler Verir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı