Psikozlar

Psikozlar. Ruhbilimcilerin, çalışmalarını kişilik bozukluklan, çocuk eğitimi ve ruh sağlığı ile ilgili sorunlara yönelttikleri günümüzde, psikiyatri kliniklerinde tedavi görenlerin büyük çoğunluğunun hastalığı olan psikozlar, üzerinde en çok araştırma yapılan ruh hastalıklan grubunu da oluşturmaktadır. Belirli kimyasal ya da anatomik bir kökeni bulunmayan davranış kusurlarının oluşturduğu psikozlar, işlevsel psikoz olarak tanımlanır. Beyin tümörü ya da vücuttaki kimyasal bir bozukluk gibi somut fiziksel yapı değişimlerinden kaynaklananlar ise organik psikoz olarak adlandırılır.

Yorumları Gör (4)