Radyum Nedir


Sağlık Kitabı Google News


İnstagram Sayfamızı takip etmeyi unutmayın! Sağlık Kitabı İnstagram

Radyum Nedir

RADYUM Kimyasal bir element. Simgesi Ra’ dır. 13 radyoaktif izotopu vardır. Bunlardan dördü doğada serbest halde bulunur. 1898’de Pierre ve Madame Curie sistemli çalışmalar sonunda radyumu klorürü halinde, birkaç miligram olarak elde ettiler. Latincede radius ışm anlamına geldiğinden bu yeni elemente radyum adını verdiler.
Radyum izotoplan arasında en önemlisi Ra 226’dır. Doğada çok az miktarlar halinde ol dukça yaygın olarak bulunur. Bir ton uranyumda aşağı yukan 0,4 gr. radyum vardır. Ko- lorado kamotitinde, nehir sularında, okyanuslarda ve diğer doğal sularda bulunur.
Radyum bir toprak alkalisi metalidir. Gümüş beyazı parlaklığındadır. Kimyasal özellikleri bakımından baryuma benzer. Soğukta, hidrojeni açığa çıkararak suyu ayrıştırır ve çözülebilen bir hidroksit oluşturur. Havada, hızla nitrür vererek siyahlaşır. 700 °C’de eridiği de görülür. Özgül ağırlığı 6,0’dır. Radyumun tuzlan fosforışıldır ve birçok maddeleri flüorışıl bir hale sokarlar. Bu radyoaktif element alfa, beta, gamma olmak üzere üç tip ışıma gösterir. Ortalama ömrü 2200 yıldır. Radyum yakınında bulunan her cisim zamanla radyoaktif bir hale gelir. Rutherford tarafından açıklanan bu olay, eğer kapalı bir ortamda meydana gelirse daha belirgin olarak kendini gösterir. Bu olay, radyumun yayınladığı taneciklerden değil de radyumun kendisinin parçalanmasından ileri gelen radon adı verilen ışınlardan meydana gelir
Radyum iyonlaştırıcı ışınlar yayınlar. Bu ışınlar örneğin çinko sülfür gibi organik bileşiklerde fosforışı ve gazışı özellikler meydana getirir.
Katod olarak, cıva, anod olarak da platiniridyum kullanarak radyum klorürün elektrolizi ile radyum elde edilir. Radyumun en önemli bileşiklen radyum klorür, radyum bromür, radyum nitrat ve radyum hidroksitir. Bu bileşikler suda çözünürler. Radyumun sülfat, kromat ve karbonatlan suda kısmen çözünürler. Tıbbi tedavide radyum yerini hemen tamamen Co60 ve diğer yapay radyoaktif izotoplara bırakmıştır.
Bu elementin radyoaktif özelliklerinden tıpta tedavi amacı ile yararlanılır. Bu yüzden çeşitli dayanıklı ve dayanıksız radyum izotoplarının yayınladığı alfa ve beta ışınları büyük önem taşırlar.
Radyum tedavisinde, radyum bileşikleri iğne, küçük tüp ve levha şeklinde kaplara konur. Bu kaplar radyum elementini, kullanılması daha kolay bir hale soktuktan başka, ya yılan ışınlar için bir süzgeç görevi görürler.
Işın tedavisi iyonlaştıncı ışınların biyolojik etkilerine sıkı sıkıya bağlıdır. Radyum özellikle bazı urlann tedavisinde ve ender olarak glîşim süresinde dokularda meydana gelen bozuklukların tedavisinde kullanılırSağlık Kitabı Google News

“Radyum Nedir” için bir cevap

  1. test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.