Vücut Kusurlarının Düzeltilmesi


Sağlık Kitabı Google News


İnstagram Sayfamızı takip etmeyi unutmayın! Sağlık Kitabı İnstagram

Vücut Kusurlarının Düzeltilmesi
Estetik kusurların cerrahi yolla düzeltilmesinde belirgin bir gelişme sağlanmıştır. Vücut üzerinde önemli değişiklikleri olanaklı kılan çeşitli cerrahi yöntemler varsa da, girişimi yapan uzmanın becerisi elde edilecek başarıyı büyük ölçüde belirler.

Vücudun görünür kusurlarını düzeltmeye yönelik estetik cerrahi yöntemleri üç başlık altında toplanabilir:
• Yağ dokusuna yönelik estetik cerrahi.
• Vücut dış hatlarına yönelik estetik cerrahi.
• Yaşlılığa bağlı kusurlara yönelik estetik cerrahi.

Vücut Dış Hatlarının Düzeltme ve Yeniden Biçimlendirme
Estetik cerrahinin bu dalı, belli bir anatomik bölgedeki fazlalık, bozukluk, sarkma gibi istenmeyen biçimlerin düzeltilmesini hedefler. Fiziksel görünüm estetik çizgilerini yitirmiş ve hantallaşmış olabilir. Değişik nedenlere bağlı olabilen bu durum, çoğunlukla bir hastalık ya da metabolizma bozukluğunun değil, yaşama biçiminin sonucudur.

Bozulma vücudun yalnızca belli bölgelerinde ortaya çıkmışsa, yerel yağlanma söz konusudur. Yerel yağlanmanın en çok görüldüğü bölgeler göğüs, karın, kalçalar ve bacaklardır.

Doku fazlalığı açısından bu bölgeler, spor yapma ve dengeli beslenme gibi yararlı alışkanlıklara karşın istenen sonuçların en zor alındığı yerlerdir. Yağlardan oluşan fazla dokunun, bu bölgelere bir kez yerleştikten sonra eritilmesi son derece güçtür. Bilim adamlarına göre bu durum vücudun bir çeşit korunma mekanizmasından kaynaklanır ve söz konusu bölgeler alınan besinlerle karşılanamayacak ölçüde enerji harcandığı koşullarda en son devreye sokulacak yağ depoları olarak kullanılır.

Yağlanmayla ilgili sorunlar hem erkeklerde hem de kadınlarda ortaya çıkar. Yağ dokusu farklı bölgelerde birikse bile yağlanma kadınları ve erkekleri hemen hemen aynı oranlarda etkilemektedir.

Erkek ve kadın göğüslerinde aşırı büyüklük olabileceği gibi kadınlarda birincil eşey özelliğiyle çelişen meme küçüklüğüne rastlanabilir. Bu nedenle memeye yönelik estetik cerrahi büyültme ya da küçültme biçiminde olabilir.

Yağ Dokusunun Azaltılması
Vücut dokularım azaltmaya yönelik çeşitli cerrahi yöntemler vardır. Vücudun belli bir bölgesi ince ve düzgün biçimde değilse, yüzeysel ya da daha derinlemesine bir girişimle istenen görünüm elde edilebilir. Bu girişim içte yağ dokusu, dışta ise deriye yöneliktir.

Kalınlaşmış bölgenin hem iç hem dış kesimleri alındığında, girişimden sonra olabildiğince az bir nedbe dokusu kalmasına özen gösterilir. Vücudun her bölgesi için ayrı bir cerrahi yaklaşım geçerlidir.

• Karın – Dokuları ve karın duvarının kalınlığını azaltmak için çeşitli girişimler uygulanabilir. Kas duvarının gerginliğinde ve dokuların esnekliğinde değişiklik yaratan etkenlerin başında gebelik gelir. Önemli ağırlık artışlarına yol açan başka durumlar da karnın biçimini ve görünümünü etkiler. Karın estetik cerrahisinde görünümü düzeltmek amaçlanır. Kas duvarı düzeltilebilir; düz kaslarda gevşeme belirtileri varsa, kasılma gücünü artırıcı girişimler yapılabilir.

Girişim, kaburga yayı ile kasık arasındaki aşırı yağ dokusunun ve kalınlaşan deri bölümlerinin alınması, ayrıca gerektiğinde göbeğin düzeltilmesinden oluşur. Kasık çevresindeki derinin gerginliği göbeğin duruşunu bozuyor ve buna bağlı olarak göbek aşağıya doğru sarkıyorsa bu bölgeye yönelik girişim gerekli olur.

Girişimi yönlendiren başlıca hedefler aşağıda sıralanmıştır:
– Kas duvarına gerginliğini yeniden kazandırarak kamın görünümünü düzeltmek.
– Esnekliğini yitiren dokuyu ve karnın altında oluşan cepsi kıvrımı ortadan kaldırmak.
– Yağ dokusunun kalınlığını azaltmak.

• Baldırlar – Karın için hedeflenen düzeltmeler, bacaklarda uygulanacak girişimlerde de geçerlidir.

Üst baldırın yukarı bölümleri ve kalça aşırı yağ birikiminin en çok görüldüğü yerdir. Hatlardaki yuvarlaklığın artıp azalması deride gevşeme yaratır. Bu da özellikle baldırın kalçayla birleşme bölgesinde derin kırışıklara ve sarkmaya yol açar.

Bu bölgeyi yeniden eski gerginliği ve görünümüne kavuşturmak için karın estetik cerrahisindekine benzer bir girişim uygulanmaya başlamıştır. Dermolipektomi denen bu işlem, baldır kökünden deri parçası alınmasıyla gerçekleştirilir.

Amaç, gevşeyen deriyi gererek iç dokulardaki sarkma ve kıvrımlanmayı gidermek, bir yandan da fazlalıkları almaktır. Girişim, kalça altına dikiş atılmasıyla sona erer. Bu dikiş izi çoğu zaman belirsizdir ve iç çamaşırın altında kalacağından görünümü bozmaz.

• Kollar – Kollar, doku artışından bacaklar kadar etkilenmez. Doku gevşemesinin yol açtığı deri sarkması en önemli sorundur. Yapılacak cerrahi girişim koltukaltı boşluğunda küçük bir yara izi bırakarak istenen sonucu verir.
Vücudun Yeniden Biçimlendirilmesi
Aşırı beslenme ve büyük ölçüde oturarak geçen günlük yaşamın vücut görünümünde yarattığı bozulmayı gidermek için son yıllarda yeni bir cerrahi yöntem geliştirilmiştir:

Yağ emme. Bu yöntemin karna uygulanan estetik cerrahi girişimler ve yağ dokusunun alınmasından farkı, girişimden sonra çok az nedbe dokusunun kalmasıdır.

Yağ dokusu, ucunda birkaç milimetre çapında metal borucuklar bulunan emici bir aletle çekilir. Dokuya girmek için deride küçük kesiler açılır. Kesiler, vücudun doğal kıvrımlarını izleyerek ya da “fazla görülmeyen” dar alanlarda yapılır. Böylece çok az iz bırakarak derialtı dokusundan bir bölüm alınabilir.

Yağ emme yönteminin en çok uygulandığı bölgeler gövde yanları, karın, kalça, baldır ve dizlerdir. Uzman ellerde kusursuz sonuç veren bu girişim, uygun ve genel sağlık donanımının bulunmadığı ortamlarda, dikkatsizce ve anestezi kullanılmadan yapılırsa ağır sonuçlar doğurabilir.

Diğer cerrahi girişimlerde söz konusu olan ilkeler, yağ emme işlemi için de geçerlidir. Bu girişimi deneyimli plastik cerrahi uzmanlarının en kusursuz biçimde gerçekleştirebileceği unutulmamalıdır.

Girişimin süresi, uygulandığı bölgenin genişliğine göre değişir. Genel ya da yerel anestezi uygulanabilir.

Ameliyat sonrası bakım önemlidir. Her ameliyat sonrasında olabileceği gibi tromboflebit (toplardamarda pıhtı ve iltihap) tehlikesine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Ameliyat sonrası program, genellikle beslenme ve fizik tedavi uzmanlarıyla işbirliği içinde saptanırSağlık Kitabı Google News

“Vücut Kusurlarının Düzeltilmesi” için 2 cevap

  1. test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.