Antibiyogram Testi Nedir – Antibiyogram Nasıl Yapılır

Antibiyogram Testi Nedir – Antibiyogram Nasıl Yapılır

ANTİBİYOGRAM, tıp., mikrobların hangi antibiyotiklerden ne ölçüde etkilendiğini araştırmak amacıyla yapılan deney. Sulandırma (dilüsyon) ve yayılma (difüzyon) olmak üzere başlıca iki yöntemle yapılır. Sulandırma yönteminde eşit miktardaki besi yerlerine gittikçe azalan miktarlarda antibiyotik katıldıktan sonra gene eşit miktarda mikrop ekilir. Belli bir süre sonunda mikrobun üreme göster’mediği en az antibiyotik içeren tüpün yoğunluk derecesi saptanır (en küçük üremeyi önleme yoğunluğu =Minimum inhibisyon kon-santrasyonu= MIC).

Yayılma yönteminin en sık kullanılanı Kirby-Bauer yöntemi diye bilinen kâğıt pulcuk (disk) yöntemidir. Bu yöntemde antibiyotik belli yoğunlukta çözelti haline getirilerek süzgeç kâğıdından yapılmış 6 mm çapında küçük pulcuklara emdirilir. Denenecek mikrop uygun bir katı besi yerine sürüldükten sonra üzeriçıe antibiyotik emdirilmiş pulcuklar konarak üreme dolabında belli bir süre bekletilir. Etkili antibiyotik pulcuğunun çevresinde bakteri üremezken (önleme bölgesi= inhibisyon zonu) etkisiz antibiyotik pulcuğunun çevresinde ürer.


Advertisement

Yorum yazın