Kan Nedir

Kan Nedir

Sağlık Kitabı Google News


İnstagram Sayfamızı takip etmeyi unutmayın! Sağlık Kitabı İnstagram

Kan Nedir; vücudumuzu oluşturan, yuvarlak olarak 8 x 1 000 000 x 1 000 000 hücreye, yaşamaları için gerekli olan oksijeni ve besinleri sağlayan ve bu arada, türeyen değersiz, hatta zararlı kalıntıları, dışarıya atılmak üzere ilgili organlara kadar taşıyan sıvı madde. Kan, bunlardan başka, hormonlar gibi türlü maddelerle de donatılır. Bir insanın damarlarında dolaşan kan, o kimsenin tüm ağırlığının onda biri kadardır.

Kanın % 54’ü sarımtırak bir sıvı olan plazmadır. Bunun da %80’i sudur. Kanın geri kalan %46’ sı, katı bölümdür. Bunlar a) Alyuvarlaı, (kırmızı kürecikler) ve b) Akyuvarlar (beyaz kürecikler), c) Yuvarcıklardır. 1 mm3, kanda beş milyon alyuvar bulunur. Bunlar, akciğerlerden ve deri altından aldıkları oksijeni vücudun bütün hücrelerine taşırlar. 1 mm3 kanda 6-8 bin akyuvar bulunur. Bunlara, «vucu-dun sağlık polisleri» demek çok doğru ve uygun düşer.

Akyuvarlar, sürekli olarak, yabancı bir maddenin veya hastalık etkeninin girdiği yere koşarlar. Hastalık etkeni üzerine, belli birtakım salgılar çıkararak saldırırlar. Onu gereği kadar zayıf düşürdükten sonra yerler. Bu savaşı biz «yangı» olarak biliriz ve böyle adlandırırız. Savaşa katılan akyuvarlar, yanılgı yerde irin olarak görülür. Kan yu-varcıklarl, 1 mm3, kayda 300 000 kadardır. Bunlar, vücutta açılan bir yara dolayısıyla kopan kan damarcığının hızla kapanmasını, plazmayı pıhtılaştırarak sağlar.

Hastalıkların türünü veya bir kimsenin sağlık durumunu saptamak için, kanda bulunan alyuvarlarla akyuvarların ve yuvarcıklarm sayılarının a-raştırılması, kanın bileşiminin incelenmesi, kanda erimiş olarak bulunan maddelerin niceliklerinin bilinmesi gerekir.

 Sağlık Kitabı Google News

“Kan Nedir” için 8 cevap

  1. test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.