Francisco Goya Kimdir

GOYA (Francisco) ünlü bir İspanyol ressamıdır (1746 – 1828). Zaragozalı bir yaldızcı ustasının oğludur. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bir atelyeye girdi. On yedi yaşında iken Madrid’e gitti. Oradan İtalya’ya geçti. Parma akademisinde bir resim yarışmasında İkinci ... Okumaya devam edin →

Güzel Sanatlar Nedir

GÜZEL SANATLAR, insanda heyecan uyandıran ve hayranlık duygusu yaratan edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro, dans ve sinema gibi sanatlardır. İnsanlar, Tarihöncesi çağlardan beri güzel sanatlarla uğraşmışlardır. Mağara duvarlarına yapılan resimler, bugün de etkili ... Okumaya devam edin →

İklim Nedir

İklim Nedir İKLİM, birçok kaynakta «bir ülkenin veya bir bölgenin uzun bir dönem içindeki ortalama hava durumu ve bu durumun gelişmesini gösteren hava olaylarının tümü» olarak tanımlanır. Ancak, uzun yıllar sürdürülmüş olan gözlemlerden çıkarılan aylık, yıllık ortalamalar ... Okumaya devam edin →

Güvenoyu Nedir

GÜVEN OYU, hükümetin işe başlamasını ve iş başında kalmasını sağlar. Milletvekillerinden güven oyu alamayan bir hükümet düşer. Yeni kurulan bir hükümet, kuruluşundan sonra, bir hafta içinde, ülkeyi nasıl yöneteceğini, neler yapacağını, izleyeceği dış siyaseti bildiren ... Okumaya devam edin →

İflas Nedir

İflas Nedir İFLÂS, bir tüccarın günü gelmiş borçlarını ödeyemez duruma gelmesidir. Bu da borç çok, para ve mal toplamı az demektir. Tüccarın iflâsına mahkeme karar verir. İflâsına karar verilen tüccarın, parasına, mallarına ve alacaklarına el konur. Alacakları ve borçları ... Okumaya devam edin →

Güney Ön Asya

GÜNEY ÖN ASYA, veya ön Asya’nın güney bölümü, çok geniş platoları ve çukurovalarıyla, kuzeydeki Genç sıradağlarla kaplanmış veya kuşatılmış bölümden kolaylıkla ayrılır. Türkiye ve Iran (Afganistan’la birlikte) .Alp – Hi-malaya sıradağlar kuşağından bir bölüm ... Okumaya devam edin →

İç Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler

İç Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler İÇ ANADOLU BÖLGESİ, Anadolu’nun üç iç bölgesinden biri ve en batıdakidir (öbür iç bölgeler: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu). Bu bölgeyi komşu bölgelerden (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle Doğu Anadolu bölgesinden) ayıran ... Okumaya devam edin →

Güney Marmara Bölümü Özellikleri

GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ, Marmara bölgesinin Kocaeli yöresi (Kocaeli yarımadası, Sapanca gölü ve çevresiyle Adapazarı ovası) dışında ve Marmara denizinin güneyinde kalan bölümü ile Gelibolu yarımadasını kapsar. Yeryüzü şekilleri bakımından Kuzey Anadolu dağlarıyla bunlar arasındaki ... Okumaya devam edin →

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ, Anadolu’nun, Güneydoğu Toroslar’ın dış (güney) kenarında Suriye ve Irak sınırlarına dek erişen bölümüdür. Yalnız batıda Kilis ve Pazarcık yakınları Akdeniz bölgesinde kalır. İki bölge arasındaki sınır Gölbaşı’nın batısından geçer. Güneydoğu ... Okumaya devam edin →

İbraniler Kimdir

İBRANÎLER, Sami asıllı bir kavimdir. Eskiçağ’da uzun süre Suriye ile Mezopotamya arasında göçebe olarak yaşadılar. Ancak kanlı ve şiddetli savaşlardan sonra, Filistin’de yerleştiler. Kenanilerle karıştılar. İbranîlerin ilk devirleri hakkında kutsal kitapları Tevrat’da masal ... Okumaya devam edin →

Güney Amerika Hakkında Bilgiler

GÜNEY AMERİKA, Yenidünya veya Batı Yarımküre kıtalarından güneydeki. Yzölç. 18 300 000 km!; Nf. 200 000 000. Güney Kutup kuşağına en çok yaklaşan anakaradır. Eni, en geniş yerinde 5100 km.’dir. Güney Amerika, üç büyük bölüme ve bunlardan herbiri, daha kü>;ük bölgelere ayrılır: A ... Okumaya devam edin →

Maktul İbrahim Paşa Kimdir

Maktul İbrahim Paşa Kimdir İBRAHİM PAŞA (Makbul. Maktul), önce beğenilen (makbul), sonra öldürülen (maktul) Osmanlı büyükveziridir 1493 – 153S. Aslı kesin olarak belli değildir. Rum veya Arnavut olduğu söylenir. Ufak yaşta tutsak alınmış, Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadeliğinde ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler

GÜNEY AFRİKA, bütünüyle büyük bir havzadır. Kuzeydeki eşik biçimli yükselti üzerinde Kongo ve Zambezi (Sam-besi) ırmaklarının ve dolayısıyla, Atlas ve Hint okyanusları arasındaki subölümü çizgisi vardır. Güney Afrika’nın ortasında, 900 m. yükseklikte, Kalahari havzası bulunur. ... Okumaya devam edin →

Güneş Sistemi Nedir

GÜNEŞ SİSTEMİ, sürekli olarak, Güneş’in ve gezegenlerin çekimi altında bulunan gökcisimlerinin (gezegen’ıerler, uyduları, gezegencikler, kuyrukluyıldızlar, meteorlar vb.) tümüdür. Gezegenler, Güneş çevresinde, kendi yörüngeleri üzerinde, hep aynı yönde dolanırlar. ... Okumaya devam edin →

İbrahim Müteferrika Kimdir

İBRAHİM MÜTEFERRİKA, Osmanlı devletinde basımevi kurup ilk Türkçe kitap yayımlayandır (1674 – 1745). Macaristan’da Kolozsvar kasabasında doğdu. İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda Türklere tutsak düştü (1692). Müslüman oldu ve Türkçe öğrendi. Osmanlı ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...2829303132...405060...Son »