İbraniler Kimdir

İBRANÎLER, Sami asıllı bir kavimdir. Eskiçağ’da uzun süre Suriye ile Mezopotamya arasında göçebe olarak yaşadılar. Ancak kanlı ve şiddetli savaşlardan sonra, Filistin’de yerleştiler. Kenanilerle karıştılar. İbranîlerin ilk devirleri hakkında kutsal kitapları Tevrat’da masal ... Okumaya devam edin →

Güney Amerika Hakkında Bilgiler

GÜNEY AMERİKA, Yenidünya veya Batı Yarımküre kıtalarından güneydeki. Yzölç. 18 300 000 km!; Nf. 200 000 000. Güney Kutup kuşağına en çok yaklaşan anakaradır. Eni, en geniş yerinde 5100 km.’dir. Güney Amerika, üç büyük bölüme ve bunlardan herbiri, daha kü>;ük bölgelere ayrılır: A ... Okumaya devam edin →

Maktul İbrahim Paşa Kimdir

Maktul İbrahim Paşa Kimdir İBRAHİM PAŞA (Makbul. Maktul), önce beğenilen (makbul), sonra öldürülen (maktul) Osmanlı büyükveziridir 1493 – 153S. Aslı kesin olarak belli değildir. Rum veya Arnavut olduğu söylenir. Ufak yaşta tutsak alınmış, Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadeliğinde ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler

GÜNEY AFRİKA, bütünüyle büyük bir havzadır. Kuzeydeki eşik biçimli yükselti üzerinde Kongo ve Zambezi (Sam-besi) ırmaklarının ve dolayısıyla, Atlas ve Hint okyanusları arasındaki subölümü çizgisi vardır. Güney Afrika’nın ortasında, 900 m. yükseklikte, Kalahari havzası bulunur. ... Okumaya devam edin →

Güneş Sistemi Nedir

GÜNEŞ SİSTEMİ, sürekli olarak, Güneş’in ve gezegenlerin çekimi altında bulunan gökcisimlerinin (gezegen’ıerler, uyduları, gezegencikler, kuyrukluyıldızlar, meteorlar vb.) tümüdür. Gezegenler, Güneş çevresinde, kendi yörüngeleri üzerinde, hep aynı yönde dolanırlar. ... Okumaya devam edin →

İbrahim Müteferrika Kimdir

İBRAHİM MÜTEFERRİKA, Osmanlı devletinde basımevi kurup ilk Türkçe kitap yayımlayandır (1674 – 1745). Macaristan’da Kolozsvar kasabasında doğdu. İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda Türklere tutsak düştü (1692). Müslüman oldu ve Türkçe öğrendi. Osmanlı ... Okumaya devam edin →

Hendek Savaşı Hakkında Bilgiler

HENDEK SAVAŞI, hicretin beşinci yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında olmuştur (627). Müslümanlar, Medine’yi savunmak için şehrin çevresine hendek kazdıklarından bu çarpışmaya Hendek savaşı denilmiştir. Mekkeliler, iki yıl önce yapılan Uhut savaşında kesin bir sonuç alamamışlardı. ... Okumaya devam edin →

Güneş Nedir

GÜNEŞ. Yerden ortalama olarak 140 milyon 670 000 km. uzakta, kızgın, parlak. ışık ve ısı yayan bir gazküredir. Yarıçapı 1 392 700 km., hacmi. Dünya hacminin 333 403 katıdır. Sıcaklığı merkezde 20 milyon graddır. Bu sıcaklıkta hidrojen, helyuma dönüşür. Bundan doğan atom enerjisi. ... Okumaya devam edin →

Sultan Deli İbrahim Kimdir

Sultan Deli İbrahim Kimdir İBRAHİM, on sekizinci Osmanlı padişahıdır (1615 – 1648). I. Ahmet’in en küçük oğludur. Ağabeyi IV. Murat’ın dönemindeki şehzadeliği, kafes arkasında, korku içinde geçti. Kardeşleri öldürülmüştü. Kendisine IV. Murat’ın öldüğü haber ... Okumaya devam edin →

Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA. Osmanlı büyükveziridir (1689 – 1758). Hekimbaşı Nuh Efendinin oğludur. Genç yaşında saraya alındı. Kapıcıbaşı oldu. III. Ahmet, onu kısa sürede yükseltip damat yapmak istiyordu. Fakat büyükvezir Damat Ali Paşa (şehit), onu Zile voyvodalığına göndererek ... Okumaya devam edin →

Gündüz Nedir

GÜNDÜZ. günün aydınlık bölümü. Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde bulunduğu küre. Yerin ekseni yörünge düzlemine dik olduğu için gündüzlerin uzunluğu yıl boyunca değişir: yalnız Ekvator üzerinde bulunan yerlerde! yıl boyunca hep 12- saat sürer. Geçe ile gündüz uzunlukları ... Okumaya devam edin →

İbni Sina Kimdir

İbni Sina Kimdir İbni Sina tanınmış Türk-İslâm filozofu ve hekimidir (980-10*7). Buhara’ya yakın Afşane de doğdu. Babası Stemanoğulları devletinde memurdu. İlköğrenimini Buhara’da gördü. Cn sekiz yaşına kadar o dönemin bütün bilimlerini okudu; değerli bilginlerden ders ... Okumaya devam edin →

Hazarlar Hakkında Bilgiler

Hazarlar Hakkında Bilgiler Hazarlar Itil (Volga) ırmağı ile Kır i ti arasında imparatorluk kuran bir T’irk topluluğudur (468 – 965). Hazarlar, daha çok İtil boylarında toplanmışlardır. Hazar devleti. Batı Hun imparatorluğu ülkeleri üzerinde kuruldu. Batı Göktürklerinin ... Okumaya devam edin →

Gümrü Antlaşması Hakkında Bilgiler

GÜMRÜ ANTLAŞMASI, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Ermenistan arasında yapılmıştır (1920). Milli hükümetin imzaladığı ilk antlaşmadır. Birinci Dünya savaşını kazanan devletler (İtilâf devletleri), Doğu Anadolu’nun bir bölümünü. Güney Kafkasya’da kurulan Ermeni ... Okumaya devam edin →

İbni Rüşd Kimdir

İbni Rüşd Kimdir İslâm filozoflarının en büyüklerinden biridir (1126 – 1198). Endülüs’te Kurtuba şehrinde doğru. Fas’ın (Magrip) başkenti Merakeş’te öldü. Birçok kadı yetiştiren tanınmış bir ailedendir. İyi bir öğrenim gördü. Şiirle uğraştı. Tıp okudu ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...2829303132...405060...Son »