Hacı Bayram Veli Kimdir

HACI BAYRAM VELİ, Türk mutasavvıfı ve şairidir (Öl. 1429). Ankara’da doğdu. Ankara’da ve Bursa’da müderrislik yaptı. Aksaray’a giderek zamanın ünlü mutasavvıflarından Hamid-i Veli’ye bağlandı; bir süre onun yanında çile doldurdu. Şeyhinin ölümünden sonra kendi ... Okumaya devam edin →

Hacı Arif Bey Kimdir

HACI ARİF BEY, Türk musikisinin büyük bestecilerindendir (1831 – 1884). İstanbul’da doğdu. İlk okulda sesinin güzelliği ile tanındı. Zekâi Dede ve İsmail Dede Efendi gibi ünlü bestecilerden müzik öğrendi. Çok sayıda eser ezberledi. On üç yaşında Muzıka-yi Hu-mayun’a ... Okumaya devam edin →

Hac Nedir

HAC, kutsal tanınan yerlerin ziyaret edilmesine denir. Eskiçağdan beri insanların kutsal tanıdıkları ve ziyaret ettikleri pek çok yer vardır, Müslümanlıktan önce, Arabistan’da yaşayan kabileler, panayır zamanı Mekke’ye gelir, Kabe’yi ziyaret ederlerdi. Müslümanların hac yeri ... Okumaya devam edin →

Hiksoslar Kimdir

Hiksoslar Kimdir HİKSOSLAR, l.ö. XVII. yüzyıla doğru Suriye ve Filistin üzerinden gelerek Mısır’ı istila etmişlerdir. Hurrilerden ve Samîlerden oldukları sanılan Hiksoslar, önce Aşağı Mısır’da Nil deltasında yerleştiler. Buradan güneye doğru yayılarak bütün Mısır’ı ... Okumaya devam edin →

Haberleşme Uydusu Nedir

HABERLEŞME UYDULARI, içinde insan bulunmayan, telsiz telgraf, telefon, radyo ve televizyon yayımlarım uzak istasyonlara, yansıtarak aktaran yapay uydulardır. Yeryüzünden yaklaşık olarak 2000 – 6000 km. yüksekte, dairesel bir yörünge üzerinde ve Dünya çevresinde dolanırlar. Açısal ... Okumaya devam edin →

Haberleşme Nedir

HABERLEŞME, iki ya da daha çok kimse arasında, elektrik işaretisriyle (telgrafla), telefonla, radyo veya televizyonla, havalı boru düzeniyle, haberci salarak, posta örgütü aracılığıyla, ışıksal işaretlerle haber alıp verme bağlantısı ve etkinliğidir. Haberleşme, insan için, çok ... Okumaya devam edin →

Francisco Goya Kimdir

GOYA (Francisco) ünlü bir İspanyol ressamıdır (1746 – 1828). Zaragozalı bir yaldızcı ustasının oğludur. Küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Bir atelyeye girdi. On yedi yaşında iken Madrid’e gitti. Oradan İtalya’ya geçti. Parma akademisinde bir resim yarışmasında İkinci ... Okumaya devam edin →

Güzel Sanatlar Nedir

GÜZEL SANATLAR, insanda heyecan uyandıran ve hayranlık duygusu yaratan edebiyat, şiir, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro, dans ve sinema gibi sanatlardır. İnsanlar, Tarihöncesi çağlardan beri güzel sanatlarla uğraşmışlardır. Mağara duvarlarına yapılan resimler, bugün de etkili ... Okumaya devam edin →

İklim Nedir

İklim Nedir İKLİM, birçok kaynakta «bir ülkenin veya bir bölgenin uzun bir dönem içindeki ortalama hava durumu ve bu durumun gelişmesini gösteren hava olaylarının tümü» olarak tanımlanır. Ancak, uzun yıllar sürdürülmüş olan gözlemlerden çıkarılan aylık, yıllık ortalamalar ... Okumaya devam edin →

Güvenoyu Nedir

GÜVEN OYU, hükümetin işe başlamasını ve iş başında kalmasını sağlar. Milletvekillerinden güven oyu alamayan bir hükümet düşer. Yeni kurulan bir hükümet, kuruluşundan sonra, bir hafta içinde, ülkeyi nasıl yöneteceğini, neler yapacağını, izleyeceği dış siyaseti bildiren ... Okumaya devam edin →

İflas Nedir

İflas Nedir İFLÂS, bir tüccarın günü gelmiş borçlarını ödeyemez duruma gelmesidir. Bu da borç çok, para ve mal toplamı az demektir. Tüccarın iflâsına mahkeme karar verir. İflâsına karar verilen tüccarın, parasına, mallarına ve alacaklarına el konur. Alacakları ve borçları ... Okumaya devam edin →

Güney Ön Asya

GÜNEY ÖN ASYA, veya ön Asya’nın güney bölümü, çok geniş platoları ve çukurovalarıyla, kuzeydeki Genç sıradağlarla kaplanmış veya kuşatılmış bölümden kolaylıkla ayrılır. Türkiye ve Iran (Afganistan’la birlikte) .Alp – Hi-malaya sıradağlar kuşağından bir bölüm ... Okumaya devam edin →

İç Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler

İç Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler İÇ ANADOLU BÖLGESİ, Anadolu’nun üç iç bölgesinden biri ve en batıdakidir (öbür iç bölgeler: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu). Bu bölgeyi komşu bölgelerden (Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle Doğu Anadolu bölgesinden) ayıran ... Okumaya devam edin →

Güney Marmara Bölümü Özellikleri

GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ, Marmara bölgesinin Kocaeli yöresi (Kocaeli yarımadası, Sapanca gölü ve çevresiyle Adapazarı ovası) dışında ve Marmara denizinin güneyinde kalan bölümü ile Gelibolu yarımadasını kapsar. Yeryüzü şekilleri bakımından Kuzey Anadolu dağlarıyla bunlar arasındaki ... Okumaya devam edin →

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgiler

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ, Anadolu’nun, Güneydoğu Toroslar’ın dış (güney) kenarında Suriye ve Irak sınırlarına dek erişen bölümüdür. Yalnız batıda Kilis ve Pazarcık yakınları Akdeniz bölgesinde kalır. İki bölge arasındaki sınır Gölbaşı’nın batısından geçer. Güneydoğu ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...2728293031...405060...Son »