Güneş Sistemi Nedir

GÜNEŞ SİSTEMİ, sürekli olarak, Güneş’in ve gezegenlerin çekimi altında bulunan gökcisimlerinin (gezegen’ıerler, uyduları, gezegencikler, kuyrukluyıldızlar, meteorlar vb.) tümüdür. Gezegenler, Güneş çevresinde, kendi yörüngeleri üzerinde, hep aynı yönde dolanırlar. ... Okumaya devam edin →

İbrahim Müteferrika Kimdir

İBRAHİM MÜTEFERRİKA, Osmanlı devletinde basımevi kurup ilk Türkçe kitap yayımlayandır (1674 – 1745). Macaristan’da Kolozsvar kasabasında doğdu. İkinci Viyana kuşatmasından sonraki savaşlarda Türklere tutsak düştü (1692). Müslüman oldu ve Türkçe öğrendi. Osmanlı ... Okumaya devam edin →

Hendek Savaşı Hakkında Bilgiler

HENDEK SAVAŞI, hicretin beşinci yılında Müslümanlarla Mekkeliler arasında olmuştur (627). Müslümanlar, Medine’yi savunmak için şehrin çevresine hendek kazdıklarından bu çarpışmaya Hendek savaşı denilmiştir. Mekkeliler, iki yıl önce yapılan Uhut savaşında kesin bir sonuç alamamışlardı. ... Okumaya devam edin →

Güneş Nedir

GÜNEŞ. Yerden ortalama olarak 140 milyon 670 000 km. uzakta, kızgın, parlak. ışık ve ısı yayan bir gazküredir. Yarıçapı 1 392 700 km., hacmi. Dünya hacminin 333 403 katıdır. Sıcaklığı merkezde 20 milyon graddır. Bu sıcaklıkta hidrojen, helyuma dönüşür. Bundan doğan atom enerjisi. ... Okumaya devam edin →

Sultan Deli İbrahim Kimdir

Sultan Deli İbrahim Kimdir İBRAHİM, on sekizinci Osmanlı padişahıdır (1615 – 1648). I. Ahmet’in en küçük oğludur. Ağabeyi IV. Murat’ın dönemindeki şehzadeliği, kafes arkasında, korku içinde geçti. Kardeşleri öldürülmüştü. Kendisine IV. Murat’ın öldüğü haber ... Okumaya devam edin →

Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir

HEKİMOĞLU ALİ PAŞA. Osmanlı büyükveziridir (1689 – 1758). Hekimbaşı Nuh Efendinin oğludur. Genç yaşında saraya alındı. Kapıcıbaşı oldu. III. Ahmet, onu kısa sürede yükseltip damat yapmak istiyordu. Fakat büyükvezir Damat Ali Paşa (şehit), onu Zile voyvodalığına göndererek ... Okumaya devam edin →

Gündüz Nedir

GÜNDÜZ. günün aydınlık bölümü. Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde bulunduğu küre. Yerin ekseni yörünge düzlemine dik olduğu için gündüzlerin uzunluğu yıl boyunca değişir: yalnız Ekvator üzerinde bulunan yerlerde! yıl boyunca hep 12- saat sürer. Geçe ile gündüz uzunlukları ... Okumaya devam edin →

İbni Sina Kimdir

İbni Sina Kimdir İbni Sina tanınmış Türk-İslâm filozofu ve hekimidir (980-10*7). Buhara’ya yakın Afşane de doğdu. Babası Stemanoğulları devletinde memurdu. İlköğrenimini Buhara’da gördü. Cn sekiz yaşına kadar o dönemin bütün bilimlerini okudu; değerli bilginlerden ders ... Okumaya devam edin →

Hazarlar Hakkında Bilgiler

Hazarlar Hakkında Bilgiler Hazarlar Itil (Volga) ırmağı ile Kır i ti arasında imparatorluk kuran bir T’irk topluluğudur (468 – 965). Hazarlar, daha çok İtil boylarında toplanmışlardır. Hazar devleti. Batı Hun imparatorluğu ülkeleri üzerinde kuruldu. Batı Göktürklerinin ... Okumaya devam edin →

Gümrü Antlaşması Hakkında Bilgiler

GÜMRÜ ANTLAŞMASI, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle Ermenistan arasında yapılmıştır (1920). Milli hükümetin imzaladığı ilk antlaşmadır. Birinci Dünya savaşını kazanan devletler (İtilâf devletleri), Doğu Anadolu’nun bir bölümünü. Güney Kafkasya’da kurulan Ermeni ... Okumaya devam edin →

İbni Rüşd Kimdir

İbni Rüşd Kimdir İslâm filozoflarının en büyüklerinden biridir (1126 – 1198). Endülüs’te Kurtuba şehrinde doğru. Fas’ın (Magrip) başkenti Merakeş’te öldü. Birçok kadı yetiştiren tanınmış bir ailedendir. İyi bir öğrenim gördü. Şiirle uğraştı. Tıp okudu ... Okumaya devam edin →

Hayvancılık Nedir

HAYVANCILIK, belli evcil hayvanlan iyileştirme, besleme, bakma, çoğaltma ve değerlendirme işidir. Otçul hayvanların doğal yaşama alanı, çayırlar, ormanlar ve bozkırlardır. Böyle yerler, ekvatoral ormanların iki yanında (savanlar) ılıman kuşakta ormanlık bölgeler çevresinde (özellikle ... Okumaya devam edin →

Gulliver Kimdir

GÜLİVER (Gulliver), ünlü İngiliz yazarı Jonathan Swift’in, «Güliver’in Seyahatları» adlı çok tanınmış romanında yarattığı kahramandır. Bu eser, zamanın devlet adamlarını yermek için yazılmıştı. Sonra, büyüklerden çok küçüklerin sevdiği bir kitap olmuştur. Güliver, ... Okumaya devam edin →

İbni Haldun Kimdir

İbni Haldun Kimdir İbni Haldun tanınmış bir Arap tarihçisi ve filozofudur (1332 – 1406). Kelâm, fıkıh, doğa, mantık ve felsefe konularında geniş çalışmalar yaptı. Kendisinden önceki Islâm filozoflarının ve bilginlerinin eserlerini inceledi. E.nkl Yunan ve Roma düşünürlerinin ... Okumaya devam edin →

Havuz Nedir

HAVUZ, 1) Gemilerin bakım ve onarım için alındıkları yer. Gemi havuzları iki türlüdür. Yüzer havuzların iki yan duvarı ve bir tabanı vardır. Bir gemi bu türden bir havuza alınmak istendiğinde, sarnıçları su ile doldurularak havuzun denize dalması sağlanır. Sonra havuz, geminin ... Okumaya devam edin →
Sayfalar« İlk...1020...2728293031...405060...Son »